Menu
135 jaar HLN
Collectie
dinsdag 6 juni 2023
Geschreven door: Peter Laroy

Het eerste nummer van de krant Het Laatste Nieuws verscheen op 7 juni 1888. De uitgave viert dit jaar dus haar 135ste verjaardag. De uitgave van een dagblad was ook in die tijd een ambitieuze onderneming. Onder de groep liberale Vlaamsgezinden uit Brussel die het initiatief toen nam is uiteindelijk Julius Hoste (sinds 1869 uitgever van het blad De Zweep) achteraf de spilfiguur gebleken. Naast hem waren Hubert Leën (een Limburgse onderwijzer die zich vooral bekommerde om het administratieve luik) en Raf Verhulst (auteur en journalist) de sterkhouders van de krant in die eerste jaren. Om financieel boven water te blijven lanceerde Het Laatste Nieuws goedkope volksromans in afleveringen, naderhand samengebracht onder de noemer ‘Romans voor Allen’.

Julius Hoste wist maar al te goed dat een krant om te overleven moest worden verkocht. Hij spiegelde zich aan andere toen populaire centenbladen die meer dan enkel berichten brachten over binnenlandse politiek. Populaire rubrieken over misdaden, procesverslagen, ongelukken en rampen en andere faits divers vielen in de smaak van de lezers en dat besefte Hoste.

In die oprichtingsjaren hadden kranten nog een sterk ideologisch profiel. Ook Hoste kreeg nog af te rekenen met katholieke tegenstrevers die de verkoop van het blad op diverse manieren probeerden tegen te gaan. De Brusselse krant zette echter door en kon tal vlug rekenen op lezerspubliek in de steden (Brussel, Antwerpen en Gent) en langzamerhand ook op het platteland. Na drie jaar, in 1891, had de uitgeverij reeds 47 redacteurs, drukkers en bedienden in dienst. Hoste schreef zelf tal van stukken voor de krant en manifesteerde zich hiermee gaandeweg als een van de kopstukken van het Vlaamse liberalisme. Dit vormt meteen ook een verklaring waarom Liberas sinds 1982 een uitgebreide collectie van de krant heeft bijeengebracht.

Van deze krantenverzameling is dankbaar gebruik gemaakt voor de productie van het jubileumboek dat op 7 juni 2023 officieel wordt gelanceerd. Het is een mooi lees- en kijkboek op groot formaat van ruim 300 pagina’s, gerealiseerd door uitgeverijen Het Laatste Nieuws en Lannoo. De samenstellers selecteerden 100 voorpagina’s en 200 andere krantenartikelen die verwijzen naar de geschiedenis van België en de wereld sinds 1888. Ze maken op deze manier de brug naar hoe de krant functioneert als getuige van de tijd.

Iedere geselecteerde krantenpagina is netjes leesbaar afgedrukt en gaat vergezeld van onderbouwde en leesbare historische teksten met passende illustraties. Tussendoor vindt de lezer duiding over kleinere gebeurtenissen en over thema’s die de krant ook nu nog nauw aan het hart liggen zoals regionieuws, reportages, lifestyle, strips, sport, enz. Uiteraard is er aandacht voor hoe een krant vroeger en nu werd gemaakt (redactie, beeldmateriaal, drukkerij, marketing).

In 2023 is Het Laatste Nieuws uitgegroeid tot de grootste krant van het land en vormt een steunpilaar van het mediaconcern DPG Media. Voorzitter Christian van Thillo verwijst in zijn woord vooraf van voornoemde gelegenheidspublicatie expliciet naar de geest van de beginjaren die steeds in ere is gehouden. In tijden waarin de gedrukte kranten het niet altijd eenvoudig hebben en digitale nieuwsmedia steeds meer het terrein inpalmen is hij hoopvol. Het Laatste Nieuws is 135 jaar oud en springlevend, aldus Van Thillo.

Het jubileumboek Het Laatste Nieuws. Onze geschiedenis in 100 voorpagina’s (ISBN 9789401491082) is exclusief te verkrijgen bij Standaard Boekhandel.

Brief van Julius Hoste uit Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10) met in de hoofding de toenmalige ‘merken’ van Hoste: Het Laatste Nieuws, De Zweep, Beroemde Romans en Uilenspiegel Almanak.