Menu
29 nieuwe periodieken doorzoekbaar op deze site
Digitalisering
maandag 22 maart 2021
Geschreven door: Jeroen Buysse

Liberas zet al een aantal jaar sterk in op de digitalisering van onderdelen van de collectie. In de beeldbank van de website kan de bezoeker meer dan 50.000 stukken uit 20 verschillende collecties bekijken: foto’s, affiches, medailles, vlaggen, objecten, enz.

Met meer dan 3.600 titels beheert Liberas ook een ruime collectie kranten en tijdschriften. Het toegankelijk en doorzoekbaar maken van de meest waardevolle en kwetsbare periodieken staat hoog op de agenda. In 2020 bijvoorbeeld lanceerde Liberas in samenwerking met erfgoedcel COMEET de gedigitaliseerde exemplaren van De Stad Eecloo (1890-1914), het enige liberale weekblad in het Meetjesland dat voor die periode bewaard is gebleven.

In 2021 voegt Liberas 29 nieuwe titels toe aan het aanbod op de website. Voor twee kranten is dit opnieuw het resultaat van  samenwerking met andere organisaties. Voor het merendeel gaat het om periodieken die de Liberas-medewerkers zelf volgens de geldende kwaliteitsnormen digitaliseerden. Een extern bedrijf stond in voor de tekstherkenning zodat deze 29 kranten en tijdschriften volledig doorzoekbaar zijn. In totaal gaat het om 36.935 nieuwe pagina’s.

Enkele blikvangers:

Partijperiodieken

De Liberale Partij en haar opvolgers gaven doorheen de jaren verschillende tijdschriften uit. Deze partijperiodieken zijn een onmisbare bron voor wie de geschiedenis van de Liberale Partij wil bestuderen. De partijperiodieken werden de voorbije jaren door de medewerkers van Liberas gedigitaliseerd, voor een deel met hulp van vrijwilligers.

Vrij Limburg (1911-1962)

Vrij Limburg (met voorlopers Het Vrije Volk en Het Vrije Limburg) was het weekblad van de Liberale Partij van Limburg. Het biedt een mooie toegang tot de geschiedenis van het liberalisme in Limburg die nog steeds onderbelicht is. In samenwerking met het Stadsarchief Tongeren (dat over een volledige collectie beschikt) liet Liberas de jaargangen 1911-1914, 1925-1940 en 1948-1962 digitaliseren.

Het Arbeidersblad (1893-1895)

Het Arbeidersblad was het weekblad van de begin jaren 1890 te Gent opgerichte Liberale Werkersverdediging. De Werkersverdediging nam de coördinatie van de vakverenigingen op zich, zorgde voor de oprichting van nieuwe vakverenigingen, bestuurde o.a. een mutualiteit, een coöperatieve, een Jonge Wacht en een Vrouwenbond en fungeerde als kiesvereniging. Het Arbeidersblad werd in 1893 opgericht en werd volledig door leden van de Werkersverdediging gerund. Liberas en Universiteitsbibliotheek Gent hadden een aantal nummers van Het Arbeidersblad in hun bezit. Dankzij het samenbrengen van deze nummers en de digitalisering door de Universiteitsbibliotheek kunnen beide organisaties nu een volledige collectie aanbieden.

Vanaf maart 2021 zijn in totaal 50 periodieken doorzoekbaar op de website van Liberas. Een overzicht is hier te vinden: https://www.liberas.eu/collectie/kranten/

De volledige lijst van de op 17 maart toegevoegde periodieken:

 • Ambtelijke Mededeelingen van de Liberale Partij (1945-1951)
 • BK Magazine (2005)
 • Blauw. Open Vld Ledenblad (2008-2014)
 • Bulletin Officiel du Parti Libéral (1945-1951)
 • Cultuurklanken (1977-1980)
 • De Burgerkrant (1993-2004)
 • De LBG Courant (1983-2011)
 • Het Arbeidersblad (1893-1895)
 • Kruimels (1960-1974)
 • Liberaal Leven. Maandblad der Liberale Partij (1959-1960)
 • Liberaal Reflex (1980-2000)
 • Liberaal Vlaams Archief (1956-1968)
 • Liberale Stem. Daden en Verwezenlijkingen van de Liberale Ministers (1957-1958)
 • Liberalisme. Driemaandelijkse Publicatie van de Liberale Familie (1990-2001)
 • Liberalisme. Revue Trimestrielle de La Famille Libérale (1990-1997)
 • LVV. Maandblad van Het Liberaal Vlaamsch Verbond (1922-1924)
 • Nieuwsbrief Herman De Croo Centrum (2005-2012)
 • Nieuwsbrief Stichting Herman De Croo (1990-2004)
 • Ons Blad (2006-2017)
 • Open Vld Magazine (2007)
 • Présence Libérale. Actes et Réalisations des Ministres Libéraux (1957-1958)
 • PVV Flitsen (1968-1969)
 • PVV Magazine (1975-1982)
 • Stoot. Tijdschrift voor en door Jongeren (1962-1964)
 • Vie Libérale. Publication Mensuelle du Parti Libérale (1959-1960)
 • VLD Magazine (2006)
 • Vooruitgang (1976-1983)
 • Vrij Limburg (1911-1962)
 • Vrij. Maandblad van de PVV (1982-1992)
29 nieuwe periodieken doorzoekbaar op deze site