Menu
5000 pagina’s De Stad Eecloo online beschikbaar
Digitalisering
dinsdag 10 maart 2020
Geschreven door: Peter Laroy

Op 5 januari 1890 verscheen het eerste nummer van het weekblad De Stad Eecloo. Uitgever en opsteller was Prosper Van Acker (1868-1937). Later publiceerde hij ook enkele bundels poëzie (bijvoorbeeld Eikeloof (1909) of Looverval (1927). Als culturele figuur speelde hij ook een interessante rol in de Eeklose afdeling van het Willemsfonds.

De provinciestad Eeklo kende een rijke traditie waar het om Nederlandstalige weekbladen ging. In 1848 had Pieter Ecrevisse er het blad De Eeclonaer opgericht. Ongeveer 20 jaar later zag de Gazette van Eecloo en het district (1867) het levenslicht. Beide publicaties verschenen tot diep in de 20ste eeuw. Tot aan 1914 verschenen nog enkele andere bladen, het een al meer succesvol dan het ander.

Prosper Van Acker (1868-1937)

De persorganen weerspiegelden toen ook duidelijk een ideologie. De Stad Eecloo zag zichzelf als onafhankelijk. In de praktijk was de toon vooral progressief-liberaal en bracht het blad veel informatie over het liberale leven in de stad. Hoewel omgeven door een katholiek platteland kende de liberale partij dankzij de aanwezigheid van de industrie er toch wel wat succes. Mede door de culturele interesse van uitgever Van Acker oversteeg het blad het regionale nieuws en bracht informatie over toneel, literatuur, muziek, lokale geschiedenis, enz. In tijden van kiesstrijd of in ideologische discussies koos De Stad Eecloo dan wel meestal de zijde van de liberalen. Het weekblad verscheen tot in de eerste weken van de Eerste Wereldoorlog.

Op 10 oktober 1914 verscheen het laatste nummer. Toen in november 1918 de wapens zwegen kreeg Van Acker het blad niet meer weg, het lot van zoveel bladen met een geschiedenis die terugging tot in de 19de eeuw.

Hoofding van “De Stad Eecloo” van zondag 2 maart 1890

In de jaren 1990 kreeg Liberas een mooie collectie van het weekblad aangereikt. Het was toen een waardevolle en interessante bron voor onderzoek naar de geschiedenis van het Willemsfonds in Eeklo en het Meetjesland. Diverse onderzoekers consulteerden de collectie wat door het immer brozer worden van het papier ook steeds moeilijker wordt. In het kader van het digitaliseringsbeleid besloot Liberas De Stad Eecloo te digitaliseren.

Het resultaat (meer dan 5000 gescande krantenpagina’s) is terug te vinden op de site www.liberas.eu. Liberas komt hiermee tegemoet aan de vraag van de lokale erfgoedgemeenschap en vult de interessante perscollectie van het Stadsarchief Eeklo aan. Voor de bekendmaking van het initiatief en de verbreding van het draagvlak is samengewerkt met erfgoedcel COMEET.