Menu
Het Akkadisch en Sumerisch
Lezing
donderdag 28 oktober 2021

Lezing door em. prof. dr. Michel Tanret (UGent). Het Akkadisch, ooit gesproken in Mesopotamië in zijn twee varianten Babylonisch en Assyrisch, is de oudste geschreven Semitische taal. De eerste geschriften dateren van het midden van het derde millennium vóór onze tijdrekening, de laatste van de eerste eeuw van onze tijdrekening. Meer dan een miljoen teksten van contracten tot literaire, religieuze en “wetenschappelijke” teksten zijn bekend. Het Sumerisch is de oudste geschreven taal van Mesopotamië. Er is geen verwantschap bekend met enige andere taal. De oudste teksten dateren van het einde van het vierde millennium, de jongste van de eerste eeuw van onze tijdrekening. Ook hier betreft het een zeer brede waaier van genres. Beide talen werden geschreven in het zgn. spijkerschrift.

 

Een organisatie van het Centrum voor Historische talen.

Donderdag 28 oktober – 20.00u, in Liberas. Inschrijven voor de hele reeks kan tot vijf dagen vóór de aanvang ervan, en kost € 100. Lezingen kunnen ook afzonderlijk worden bijgewoond tegen € 10 per lezing (cash te betalen op de avond zelf); studenten betalen € 5. Ook wie aparte lezingen wil bijwonen, dient zich in te schrijven en aan te geven om welke lezingen het gaat.

Klik hier om in te schrijven.