Menu
Het Oudgrieks 
Lezing
donderdag 14 oktober 2021

Lezing door em. prof. dr. Gunnar De Boel (UGent). Het Oudgrieks is aanvankelijk een verzameling van dialecten, gesproken in politiek van elkaar onafhankelijke steden en landstreken. Door de grote politieke en culturele uitstraling van het democratische maar ook imperialistische Athene is zijn dialect de basis geworden voor de algemene Griekse taal, de “koinè”, die niet alleen door de veroveringen van Alexander de Grote over heel de oostelijke Middellandse Zee dominant geworden is, maar ook een uiterst diepgaande invloed op het Latijnse lexicon en, rechtstreeks of via het Latijn, op het geheel van de Europese talen uitgeoefend heeft. Het hedendaagse Grieks vormt de ononderbroken verderzetting van de koinè, waarbij het Oudgrieks in talloze ontleningen de rol van donor speelt die in de Romaanse en Germaanse talen vooral door het Latijn vervuld is.

 

Een organisatie van het Centrum voor Historische talen.

Donderdag 14 oktober – 20.00u, in Liberas. Inschrijven voor de hele reeks kan tot vijf dagen vóór de aanvang ervan, en kost € 100. Lezingen kunnen ook afzonderlijk worden bijgewoond tegen € 10 per lezing (cash te betalen op de avond zelf); studenten betalen € 5. Ook wie aparte lezingen wil bijwonen, dient zich in te schrijven en aan te geven om welke lezingen het gaat.

Klik hier om in te schrijven.