Menu
Audio- en videocollecties nu raadpleegbaar op www.liberas.eu
Digitalisering
dinsdag 24 mei 2022
Geschreven door: Jeroen Buysse

De beschrijvingen van de in het verleden gedigitaliseerde audio- en videodragers uit onze collecties en van born digital audio- en videobestanden zijn sinds kort doorzoekbaar en raadpleegbaar via onze website.

Digitalisering van de audiovisuele collectie

In 2012 lanceerde de Vlaamse overheid een inhaalbeweging om haar audiovisuele erfgoed te redden en te bewaren. VIAA, het Vlaams Instituut voor Archivering, werd opgericht om het volledige audiovisuele aanbod van zowel de televisieomroepen als de culturele erfgoedorganisaties te digitaliseren en te archiveren. In de loop van de volgende jaren werd ook de audiovisuele collectie van Liberas gedigitaliseerd. De hoofdbrok was het archief van Librado, de Liberale Radio en Televisieomroep. Librado maakte van 1980 tot 2001 de “Uitzendingen door derden”, zoals de gastprogramma’s op de BRT toen werden genoemd. Deze uitzendingen geven een goed beeld van de liberale beweging in die periode. Zowat alle liberale kopstukken werden er meermaals in  geïnterviewd over de politieke actualiteit.

In een latere fase werden de vele filmbanden die Liberas bewaarde, gedigitaliseerd. Hier ging het hoofdzakelijk over de uitzendingen van de Liberale Gedachte en Actie en de uitzendingen van het Willemsfonds.

Het eindresultaat werd bewaard in het digitale archiefsysteem van VIAA. Medewerkers van Liberas zorgden voor beschrijvingen die aan de gedigitaliseerde bestanden werden gekoppeld. Deze beschrijvingen kunnen doorzocht worden via https://hetarchief.be, samen met de beschrijvingen van de audiovisuele collecties van andere erfgoedorganisaties.

Born digital audio en video

Ondertussen was de collectie born digital audio en video van Liberas ook aangegroeid. Deze bestanden zijn “digitaal geboren” en kennen geen analoge tegenhanger, bijvoorbeeld een met een smartphone gemaakt filmpje. Samen met Meemoo (sinds 2020 de nieuwe naam van VIAA) werd een procedure opgesteld om ook deze bestanden te laten instromen in het digitale archiefsysteem van Meemoo.

Deze procedure wordt sinds 2020 jaarlijks uitgevoerd. In totaal werden zo reeds 679 born digital bestanden opgeladen, opnieuw voorzien van de nodige beschrijvingen.

Raadpleging

In totaal wordt nu ongeveer 175 TB bewaard in het archiefsysteem van Meemoo: 5.375 video, 208 film en 794 audio. Omdat we deze collecties zo goed mogelijk doorzoekbaar willen maken, werd er gekeken of we de beschrijvingen en filmpjes ook niet via de eigen website konden aanbieden.

Via een wekelijkse “harvestprocedure” worden sinds begin dit jaar de beschrijvingen uit het archiefsysteem van Meemoo ook ingeladen in Atlantis, het collectiebeheersysteem van Liberas. Collega Erwin koppelt deze beschrijvingen vervolgens aan de schenking en het archief waaruit ze afkomstig zijn om zo meer context te voorzien. Hij controleert de beschrijvingen en geeft ze daarna vrij voor publicatie op de website. Op dit moment zijn op die manier reeds beschrijvingen van 200 audio- en 1.500 videobestanden doorzoekbaar op www.liberas.eu. De filmpjes en geluidsbestanden zelf zijn voorlopig enkel binnen Atlantis te bekijken en te beluisteren en niet op de website, wegens auteursrechten en privacy redenen. Wie een filmpje wil bekijken of een geluidsbestand wil beluisteren, kan daarvoor een mailtje sturen naar info@liberas.eu.