Menu
Buitenlandse stagiaires.
Collectie
woensdag 8 augustus 2018

Ook in 2018 is Gent de gaststad voor de Zomercursus Nederlands die de Taalunie organiseert. Buitenlandse studenten doen taalvaardigheid op en maken kennis met de Nederlandse en de Vlaamse samenleving. De deelnemers werken een heel druk programma af dat eindigt met een bezoek aan een vooraf gekozen stageplaats.
Dankzij de contacten met Universitair Centrum voor Talenonderwijs Universiteit Gent (dat instaat voor de praktische organisatie) fungeert ook Liberaal Archief/Liberas reeds een aantal jaar als stageplaats. Beata uit Tsjechië en Anna uit Rusland ervaren ‘het leven zoals het is’ in de organisatie. Tijdens hun verblijf gingen zij mee naar het Vlaams Parlement voor het ophalen van privaat archief en draaiden twee dagen volop mee in de dagelijkse werking. Zij kregen uiteraard ook een uitgebreide rondleiding in het depot op het Kramersplein.
Liberaal Archief/Liberas begeleidde de voorbije maanden een aantal stages. Studenten uit opleidingen geschiedenis, communicatie, bibliotheekinitiatie, enz. (zowel bachelor- als masterniveau) proeven van een professionele omgeving en brengen zelf zuurstof in de organisatie. Verantwoordelijken van opleidingen of studenten zijn bijgevolg steeds welkom om een stagevoorstel in te dienen.

Buitenlandse stagiaires.