Menu
Christendom, volksgeloof en mirakels: interview met Johan Braeckman
Activiteit
vrijdag 10 september 2021
Geschreven door: Anouk Turnock

Vanaf dinsdag 12 oktober 2021 kan u bij Liberas opnieuw terecht voor een lezingenreeks van het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities (verbonden aan de UGent). Dit jaar is het thema Christendom, volksgeloof en mirakels. Prof. Johan Braeckman is een van de organisatoren en lichtte deze reeks toe.

Vanwaar de keuze voor dit thema?

Als voorzitter van het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities organiseert mijn collega  Danny Praet (UGent) vrijwel jaarlijks een reeks lezingen rond christelijke tradities. Ik ben erbij betrokken omdat ik een interesse heb in ongeloofwaardige claims, denk aan pseudowetenschappen, complotdenken of het paranormale. Hoe kan het dat mensen geloven tegen de feiten in? Hoe kan je weten of iets al dan niet geloofwaardig is? Danny Praet werkt voornamelijk rond de geschiedenis van het christendom en zo kwam dat onderwerp naar boven. Geloof hechten aan het bovennatuurlijke zit in die traditie. We beschouwen dit ook niet als een frivool iets. Het volksgeloof leeft nog steeds heel sterk, zo gaan er in de 21ste eeuw nog steeds jaarlijks 1 à 2 miljoen mensen op bedevaart naar Lourdes.

Wat mogen we van de lezingen verwachten?

Een mix van intrigerende verhalen die het louter lokale of anekdotische overstijgen en inzicht bieden in de manier waarop we opvattingen die wetenschappelijk betwistbaar zijn, toch geloofwaardig vinden.

Ziet u dit thema gekaderd in een breder actueel debat?

De lezingen vormen oefeningen in kritisch denken. Vandaag worden we op internet vaak geconfronteerd met propaganda, fake news en pseudowetenschap. Mensen moeten daarmee leren omgaan, zich er tegen wapenen en feiten van fictie kunnen onderscheiden. We weten dat mensen psychologisch kwetsbaar zijn. We vallen makkelijk voor allerlei vormen van misleidende informatie. Ik zie zo’n lezingenreeks als een oefening in het reflecteren over de (on)betrouwbaarheid van informatie..

Waar hoopt u dat deze lezingen toe zullen leiden?

Tot een kritischer blik op allerlei vormen van volksgeloof, wat meer algemeen tot beter geïnformeerde opinies kan leiden. De lezingen worden ook gefilmd, waardoor ze een eigen leven kunnen leiden en het kritische denken kunnen stimuleren, onder meer in het onderwijs.

Lezingenreeks Christendom, volksgeloof en mirakels is een organisatie van Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities (UGent) i.s.m. SKEPP, FLDC, KWINTESSENS en Liberas. Meer informatie en het volledige programma kan u hier vinden.

Deze vinden elke dinsdag plaats vanaf 12 oktober, om 20.00u in Liberas. Inschrijven is gratis en kan via inschrijven@liberas.eu. Alle lezingen worden gefilmd en zijn nadien te bekijken via het YouTube-kanaal van Liberas.