Menu
Colloquium Blasphemy & Violence – 5 maart 2020
Activiteit
dinsdag 11 februari 2020

In januari 2020 werd de moordaanslag op de karikaturisten en redactieleden van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo herdacht. Vijf jaar geleden reeds (7 januari 2015) gebeurde deze terreuraanslag. De relatie tussen godslastering/heiligschennis en geweld stond en staat sindsdien opnieuw in het centrum van de publieke belangstelling.

Op 5 maart 2020 vindt in Liberas daarom een internationaal Engelstalig colloquium plaats over de relatie tussen blasfemie, heiligschennis en geweld vanaf de 18de eeuw tot vandaag. Het colloquium wordt georganiseerd door Liberas in samenwerking met Eveline Bouwers (Senior Research Fellow aan het Leibniz-Institut für Europäische Geschichte) en David Nash (docent moderne Europese geschiedenis aan Oxford Brookes University).

Tijdens dit interdisciplinaire colloquium zullen historici, literatuurwetenschappers en godsdienstwetenschappers van ideeën wisselen over hun onderzoek naar blasfemie en heiligschennis in uiteenlopende geografische en chronologische contexten. Zowel jonge onderzoekers als internationaal gerenommeerde experten zullen vanuit verschillende invalshoeken dieper ingaan op een reeks incidenten rond godslastering en de wisselwerking met verschillende soorten van geweld in Europa en de Arabische wereld.

Zo zal er aandacht besteed worden aan de rol van blasfemie en heiligschennis ten tijde van revolutionaire omwentelingen en burgeroorlogen, zoals tijdens de Russische Revolutie, de Tragische Week in Barcelona en de Spaanse Burgeroorlog. Casussen waarbij geestelijken en predikers werden beschuldigd van blasfemie komen aan bod in presentaties over de controverse rond de Duitse dominee Carl Jatho, de discussies rond de Napoleon-cultus in de Kerkelijke Staat ten tijde van het Franse bestuur en de martelaarsdood van David Lazzaretti. De rol van fictieliteratuur in religiekritiek komt aan bod in een paper over de Scandinavische literaire beweging De Moderne Doorbraak. Casussen in de Arabische wereld tijdens de 19e en 20e eeuw staan centraal in papers over de vervolging van vrijdenkers in Egypte en blasfemieprocessen in Tunesië. Met onderzoek naar de impact van de aanval op Charlie Hebdo op de beeldvorming rond religieuze minderheden en de vervolging van You Tube-blogger Ruslan Sokolovsky heeft het colloquium tot slot ook aandacht voor blasfemie en geweld in de 21e eeuw.

Voor meer informatie en het volledige programma, zie www.blasphemyviolence2020.be

Inschrijven in gratis. Stuur een mail naar inschrijven@liberas.eu. Opgelet, aan de vooravond van dit colloquium (woensdag 4 maart, 18.00 u.) geeft prof. em. dr. Alain Cabantous (Sorbonne, Parijs) in Liberas een lezing over godslastering tijdens de Franse Revolutie. Meer informatie hierover vindt u in een apart artikel op deze website. Gelieve bij uw inschrijving duidelijk aan te geven of u voor donderdag 5 maart, woensdagavond 4 maart, of voor beide dagen inschrijft.

Colloquium Blasphemy & Violence – 5 maart 2020