Menu
Congo: kolonialisme en beeldvorming
Educatie
donderdag 18 februari 2021
Geschreven door: Anouk Turnock

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo in juni 2020, werden 3 educatieve pakketten ontwikkeld. Recente ontwikkelingen, zoals dekolonisatiebewegingen, de vraag om standbeelden van Leopold II uit het straatbeeld te verwijderen en de Black Lives Matter-beweging, tonen aan dat een dergelijk educatief aanbod een grote actualiteitswaarde heeft en van maatschappelijk belang is. Er wordt immers niet enkel naar het koloniale verleden gekeken, de lijn wordt doorgetrokken naar de hedendaagse samenleving. Foto’s uit de collectie van Liberas doen dienst als educatief materiaal. Het is de bedoeling dat de leerkrachten hier zelf mee aan de slag kunnen, zowel in de klas als voor lessen op afstand. Deze pakketten zijn vakoverschrijdend opgevat, zodat leerkrachten over verschillende disciplines heen het onderwerp kunnen belichten. Vervolgens gaan ze dieper in op het aspect beeldvorming. Twee van deze pakketten werden door Liberas-medewerkers ontwikkeld voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs en de derde graad secundair onderwijs ASO, TSO en KSO.

In het najaar van 2020 liep VUB-studente Karoline da Silva Rodrigues stage bij Liberas. Ze werkte voor de 3de graad van het secundair onderwijs BSO een bijkomend digitaal educatief pakket uit waarmee ze diversiteit naar de klas wil brengen en stereotypes ontkrachten. Zij maakt voor dit pakket gebruik van online tools zoals Mentimeter en Kahoot. 

Klik hier om het hele pakket voor de 3de graad van het secundair onderwijs BSO te downloaden.

Liberas bewaart een rijke collectie foto’s en postkaarten over Congo die doorheen dit educatief pakket worden gebruikt ter illustratie. Daarnaast is er ook de online expo van Liberas Propaganda photography in the Belgian Congo, 1950-1960.

Meer informatie over de educatieve werking van Liberas kan u hier vinden.

Meer weten? Stuur een mailtje naar educatie@liberas.eu of bel naar 09/221.75.05