Menu
Darwin in de bibliotheek.
Collectie
donderdag 22 februari 2018

De bibliotheek van Liberaal Archief/Liberas telt intussen ongeveer 60.000 boeken, brochures en tijdschriften. In deze collectie zitten vele verborgen pareltjes. Ter gelegenheid van de internationale Darwin Dag (12 februari 2018) vroeg een bezoeker van de leeszaal om het boek De afstamming van den mensch en de seksueele teeltkeus in te kijken. Het werk verscheen in 1871 en is de Nederlandstalige uitgave van Charles Darwins boek The Descent of Man.

Hermanus Hartogh Heijs van Zouteveen (1841-1891) zorgde voor de vertaling. Deze Nederlandse darwinist en vrijdenker stond in nauw contact met Darwin. Hij begon met de vertaling van het boek terwijl Darwin er nog aan schreef, waardoor de Nederlandstalige versie nagenoeg gelijktijdig met de Engelse verscheen: een heuse krachttoer voor die tijd.

Zouteveen legde ook een verband tussen de evolutietheorie en het vrijdenken. In het voorwoord van De afstamming van den mensch schreef hij dat voor degene ‘wiens geest niet verduisterd wordt door godsdienstige, met den paplepel ingezogen vooroordelen’ de ’trapsgewijze ontwikkeling’ van het ontstaan van de mens het meest waarschijnlijk is.

De bibliotheekcollectie van Liberaal Archief/Liberas is ontsloten via de website. Boeken kunnen niet worden ontleend maar zijn wel te consulteren in de leeszaal.

Darwin in de bibliotheek.