Menu
De liberale strijd voor vrouwenkiesrecht
Activiteit
dinsdag 17 september 2019

In 2019 is het exact 100 jaar geleden dat Nederland het vrouwenkiesrecht invoerde. Ter gelegenheid van dit jubileum publiceerden Fleur de Beaufort en Patrick van Schie (beiden verbonden aan de Nederlandse TeldersStichting) een boek dat niet enkel aandacht heeft voor de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht, maar ook voor de liberale inbreng in deze strijd.

Op dinsdag 8 oktober 2019 vindt een exclusieve boekvoorstelling van dit werk plaats in Mechelen. De Beaufort en Van Schie schetsen de visies op vrouwenrechten die zich in Europa ontwikkelden van de 17de tot de 19de eeuw, beschrijven hoe de politiek in het algemeen en liberalen in het bijzonder omgingen met vrouwenkiesrecht en bekijken met een panoramische blik de invoering van stemrecht voor vrouwen in de Europese landen. Tot slot hebben zij het ook kort over veranderingen en effecten die de invoering van het vrouwenkiesrecht met zich meebracht.

Een bespreking van dit boek door Peter Laroy, directeur van Liberas/Liberaal Archief, kan u hier alvast lezen.

Deze avond is een samenwerking tussen Liberas/Liberaal Archief, Liberale Vrouwen en Willemsfonds Mechelen. Samenwerking speelt een belangrijke rol in de werking van Liberas/Liberaal Archief. Op deze wijze verstevigen we de banden met de eigen erfgoedgemeenschap, met collega-instellingen uit het cultureel erfgoedveld, vrijwilligersverenigingen uit de erfgoedsector, het socio-culturele leven, de academische wereld, lokale overheden, privé-organisaties en zoveel meer organisaties.

De boekvoorstelling vindt plaats in Campus Pitzemburg, Bruul 129, 2800 Mechelen – gratis toegang – aanmelden via info@liberas.eu.

Vanaf 19.00 u. zijn er gratis parkeerplaatsen voorzien op de speelplaats van Campus Pitzemburg.

 

De liberale strijd voor vrouwenkiesrecht