Menu
De naamgever van de Brusselse Dansaertstraat
Collectie
woensdag 19 augustus 2020

Je hoeft in Brussel nooit ver te zoeken naar een straat- of pleinnaam die verwijst naar een bijna vergeten politicus. De populaire Antoine Dansaertstraat, vaste stek van veel jonge Vlamingen, draagt de naam van een Brusselse zakenman en liberaal parlementslid. Wie was Antoine Dansaert die 130 jaar geleden overleed?

Antoine Dansaert was een “ketje”. Hij werd te Brussel geboren in 1818, toen onze gebieden deel uitmaakten van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Als prille tiener maakte hij de geboorte van de nieuwe natie België mee. Hij groeide op in de nieuwe hoofdstad als telg van een oude en notoire Brusselse familie, eigenaars van de handelsvloot Ferdinand Dansaert. Zijn interesse voor handel en havenactiviteiten kreeg hij van kinds af mee.

Handelsrechter

Niet de politiek maar het leger was de eerste roeping van de jonge Antoine. Maar een noodlottige val van zijn paard dwong de beloftevolle militair om voor een andere carrière te kiezen. De zakenwereld werd zijn nieuwe biotoop. Hij legde zich toe op de export van Belgische producten, stichtte handelshuizen in Sint-Petersburg en Buenos Aires, en maakte fortuin als zakenman, bankier en financier. In 1862 werd Antoine Dansaert handelsrechter, en vijf jaar later voorzitter van de Brusselse handelsrechtbank.

Talrijk functies

Zijn functies en voorzitterschappen waren talrijk. In 1875 werd hij (stichtend) voorzitter van de Union Syndicale de Bruxelles, een jaar later redder en voorzitter van het noodlijdende S.A. Union du Crédit. Daarnaast was hij voorzitter van de Commission de Surveillance de la Caisse d’Amortissement et de la Caisse du Dépôts et Consignations (1874-1890), consul-generaal van Paraguay in Brussel (1871-1877), en ondervoorzitter van het Belgische comité voor de Parijse wereldtentoonstelling van 1878.  

In 1864 werd Antoine Dansaert ingewijd in Les Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis. Een  jubileumuitgave over de geschiedenis van deze Brusselse loge omschrijft hem als één van de meest markante figuren in de Brusselse zakenwereld tijdens de tweede helft van de 19e eeuw.

Zicht op de Auguste Ortsstraat, met daarachter de Antoine Dansaertstraat, genomen vanop de Beurstrappen.
https://hdl.handle.net/21.12117/6478203

Volksvertegenwoordiger

Het is verbazingwekkend dat deze man nog de tijd vond om aan politiek te doen. Hij werd gemeenteraadslid te Brussel en bij de verkiezingen van 2 augustus 1870 verwierf hij een zitje in de Kamer. Hij bleef volksvertegenwoordiger tot 1884 en stond vooral gekend als een progressief liberaal. Zo stemde hij reeds in 1870 en in 1883 voor de invoering van algemeen stemrecht voor mannen.

Hij boog zich in de eerste plaats over economische en financiële kwesties en verdedigde in verschillende dossiers de belangen van Brusselse industriëlen en zakenlui. Zo pleitte hij als een van de eerste politici voor een verbreding en aanpassing van de Brabantse kanalen, zodat grotere vrachtschepen de haven van Brussel konden bereiken. Zijn moderne visie op economische logistiek leverde hem in 1881 het erevoorzitterschap op van de Cercle des Installations Maritimes de Bruxelles.

Straat

Antoine Dansaert overleed in augustus 1890. Het Brusselse stadsbestuur besloot kort daarop de nieuwe openbare weg in zijn geboortewijk naar hem te noemen. De straat lag er in de jaren 1970 vrij desolaat bij, met veel leegstand. Eind vorige eeuw keerde het tij. Jonge Vlamingen stampten er nieuwe handelszaken uit de grond. Inmiddels hipt de straat als nooit tevoren, en is ze het kloppend hart van de Brusselse modewereld. Maar op de vraag wie de naamgever was, moeten de meeste bewoners en passanten het antwoord schuldig blijven.

Bronnen:

De naamgever van de Brusselse Dansaertstraat