Menu
Een charter uit 1870: Charles Liedts wordt baron
Collectie
dinsdag 6 april 2021
Geschreven door: Sébastien Baudart

Bij een charter (een akte waaraan een of meer zegels hangen) denken de meeste mensen spontaan aan de Middeleeuwen. Toch kunnen charters ook van recentere datum zijn. Liberas bewaart er eentje dat behoort tot het archief van advocaat, liberaal politicus en gouverneur van de Société Générale Charles Liedts (1802-1878). Het bevat de tekst van het Koninklijk Besluit dat Liedts in 1870 verheft tot de erfelijke rang van baron.

Baron Liedts

Na een drukke carrière in de juridische wereld, de politiek en de diplomatie, als gouverneur van Henegouwen en Brabant en als beheerder van verschillende bedrijven, wordt Liedts in 1861 met steun van Leopold I benoemd tot gouverneur van de ‘Société Générale pour favoriser l’industrie nationale’, kortweg de Société Générale. Enkele jaren later, in 1870, verheft koning Leopold II Liedts voor bewezen diensten in de adelstand: hij mag zich voortaan baron noemen.

Sierkaft, kalligrafie, zegel en tricolore lintjes

Het charter ter gelegenheid van Liedts’ verheffing in de adelstand bestaat uit een sierkaft met aangehecht zegel en tricolore lintjes. Binnenin in kalligrafie de tekst van het Koninklijk Besluit van 24 september 1870 dat Liedts, op voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken Jules Joseph d’Anethan, verheft tot de erfelijke rang van baron. Het is niet de eerste decoratie van Liedts. Na de groet van Leopold II en de inleidende formule ‘voulant par un témognage particulier de notre haute bienveillance perpétuer le souvenir des services rendus au pays par le sieur Charles Augustin Liedts’ volgt dan ook een indrukwekkende lijst van titels, decoraties en door Liedts in het verleden beklede functies.

‘All for Duty’

Na heel wat formuleringen over de redenen en de gevolgen van de toekenning, gaat de tekst over naar het wapenschild, met begeleidende tekening. Een verheffing in de adelstand gaat namelijk gepaard met het ontwerp van een wapenschild en de keuze van een wapenspreuk. Liedts kiest voor ‘All for Duty’, volgens biograaf Rik Röttger ‘een soort epitaaf voor zijn carrière’ (‘Liedts […] als de met plichtsbesef doordrongen patriot, de pragmatische beheerder en de gedreven constitutionele jurist’).

Het wapenschild van Liedts, met korte toelichting over de gebruikte elementen en kleuren

De tekst sluit af met een plechtige oproep aan keizers, koningen, hertogen, prinsen, graven, heren, vorsten, gerechtelijke instanties, provinciale en gemeentelijke overheden, officieren en ambtenaren om de barontitel van Liedts en zijn officieel nageslacht te erkennen. Het geheel is gedateerd op 31 december 1870 en ondertekend door Leopold II en d’Anethan. Op de volgende pagina vinden we nog de handtekening van de voorzitter van de ‘Conseil héraldique’, na een verklaring dat een transcriptie van de tekst opgenomen is in het ‘registre officiel des diplômes’ (Brussel, 12 januarin 1871).

Notice pour mes enfants

Om af te sluiten : in een ‘notice pour mes enfants’ vertelt Liedts zelf het verhaal van hoe hij baron werd. ‘Voici comment S.M. Léopold II a été amené à me conférer le titre de Baron’, zo begint zijn verhaal. Om dan via onderhandelingen voor een handelsakkoord met Frankrijk, een briefje van Leopold I en een onderhoud met minister Jules Van Praet in 1860 bij minister d’Anethan en Leopold II in 1870 te belanden. Voor de liefhebbers: het hele document is hier integraal te lezen.

Bronnen

Rik Röttger, Charles A.Baron Liedts (1802-1878) (Gent: Liberaal Archief, 2002)

Liberas, Archief Charles Liedts, 2.9., 3.1. & 3.2.