Menu
Een “Gazette van de Kouter” voor een 250-jarige!
Collectie
woensdag 29 juni 2022
Geschreven door: Bart D’hondt

Op de Gentse Kouter wordt begin juli een groot feest gevierd. De bloemenmarkt staat er dan 250 jaar trouw op post en dat kon niet zomaar voorbij gaan. Op initiatief van Liberas, samen met de Community Floraliën, gingen enkele historici en siertelers op zoek naar de roots van deze Gentse traditie.

Historiek in een notendop

In het voorjaar van 1772 dook een zekere Antoon Verstuyft op aan de Vogelmarkt met enkele potjes balsemienen en madeliefjes of kassauwkes en merkte dat er ‘een markt’ was voor zijn aanbod. In de daaropvolgende weken keerde hij terug met meer plantgoed en verkaste naar de ernaast gelegen Kouter. Zijn idee sloeg aan en algauw kreeg hij gezelschap van andere hoveniers … het begin van de Gentse bloemenmarkt op de Kouter. Eerst nog op houten kratten en kruiwagens, maar naarmate het succes groeide werden deze vervangen door echte marktkramen en kreeg de bloemenmarkt vorm. De bloemenmarkt kreeg al snel een functie die verder reikte dan louter het kopen en verkopen van bloemen en planten. Voor de Gentse burger werd de bloemenmarkt de plaats bij uitstek voor zondags flaneren, terwijl de siertelers er terecht konden voor de keuring van nieuwe bloemen, planten en bomen. Die keuring, oorspronkelijk in het Casino aan de Coupure en later in de Handelsbeurs op de Kouter, stond van bij de start onder controle van de twee belangrijkste florale organisaties van Gent, met name de Floraliën en de KM Sint-Dorothea. Zonder enige onderbreking van betekenis, grote urbanisatieprojecten buiten beschouwing gelaten, gaat deze markt intussen twee en een halve eeuw ongestoord door. Deze laatste reikt ook de jaarlijkse prijs Toontje Verstuyft uit aan de meest verdienstelijke bloemisten. De archieven van beide organisaties worden bewaard door Liberas.

Focus op een totaalplaatje

De brochure besteedt niet enkel aandacht aan de bloemenmarkt an sich. Het spreekt voor zich dat de historiek van de markt en enkele markante momenten, zoals de wijze waarop de markt onder de Duitse bezetting van 1914-1918 functioneerde, de boventoon voeren, maar er is meer.

Zo past de keuze voor de Kouter als locatie van de bloemenmarkt in een veel breder plaatje. De Kouter is immers ook een feestplein, een place m’as tu vu, een plaats waar zich een druk en ingewikkeld sociaal leven afspeelt. En daarvan getuigt onder meer de inrichting van het plein. De geschiedenis van de aanplantingen die voor de nodige schaduw moeten zorgen en de traditie om, al dan niet op de sierlijke kiosk, wekelijkse concerten en optredens aan te bieden aan de passanten, maken integraal deel uit van het hele bloemenmarktgebeuren. Ook aan de laatste grote aanpassing van het plein, de Mystic Leaves, wordt aandacht besteed. De reuzebladeren die in de bekleding van het plein werden verwerkt en verwijzen naar zowel het beroemdste Gentse schilderij, het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck, als naar de bloemenmarkt zelf, maken deel uit van een van de eerste grote projecten van Jan Hoet en het SMAK in Gent.

Gazette van de Kouter

We kozen voor een historische brochure in de vorm van een eenmalige Gazette van de Kouter, een rijk geïllustreerde krant die makkelijk in de hand ligt en, zoals het hoort, ideale lectuur levert voor een zonnige stop op een bankje op de Kouter, op een terrasje of gewoon thuis.

De krant kan je gratis afhalen in Liberas, in tal van handelszaken op en rond de Kouter, in de stadsbibliotheek aan de Krook en de veertien wijkfilialen van de bibliotheek en in de omliggende cultuurhuizen zoals de Handelsbeurs, het STAM, het Huis van Alijn, de Sint-Pietersabdij en het Hotel d’Hane Steenhuyse.