Menu
Een huldeboek voor Arthur Van Den Nest
Collectie
woensdag 12 mei 2021
Geschreven door: Kris De Beule

Liberas kwam in het bezit van een huldeboek voor de Antwerpse schepen Arthur Van Den Nest (1843-1913). Het boek bevat 21 prachtige zwart-witfoto’s van liberale politici uit de Scheldestad. Arthur Van Den Nest zelf bereikte als politicus nooit de absolute top. Toch speelde hij een voorname rol in de culturele en economische ontwikkeling van zijn stad.

Arthur Van Den Nest kwam uit een Antwerpse politieke familie. Zijn vader Constant was provincieraadslid en een liberale voorman. Zijn moeder had een zoon uit een vorig huwelijk, Hippolyte De Boe, die volksvertegenwoordiger werd. En zijn zus Adèle huwde met Ernest Grisar, telg uit een van de belangrijkste liberale families van de stad. Ernest Grisar kocht onder meer de gronden aan het Kiel en legde zo de basis voor de oprichting van voetbalclub Beerschot. 

Het fraaie in leer gebonden huldeboek werd aan Arthur Van Den Nest aangeboden op 11 juli 1897 door zijn liberale collega’s uit het College en den raad, en dit tot aandenken zijner XXV-jarige loopbaan als huldeblijk en uit dankbare vereering. In 1897 had schepen Arthur Van Den Nest er inderdaad een 25-jarige carrière als gemeenteraadslid opzitten. Op dat moment was hij ook schepen van Financiën (1885-1900). Eerder was hij reeds schepen van Schone Kunsten geweest (1874-1882), een ambt dat min of meer vergelijkbaar is met dat van de huidige schepen van Cultuur.

Egypte

Het was ook als schepen van Schone Kunsten dat Arthur Van Den Nest een van zijn belangrijkste verwezenlijking deed. In 1879 werd op zijn initiatief door de stad Antwerpen de zogenaamde “Egyptische collectie” aangekocht. Deze verzameling van de Franse antiekhandelaar Eugène Allemant was decennialang één van de pronkstukken van het Vleeshuis, een van de vele Antwerpse stadsmusea. Vooral de zogenaamde “mummie van Antwerpen” met bijhorende sarcofaag werd een begrip. Deze Egyptische objecten zijn nu onderdeel van de collectie van het MAS-Museum aan de Stroom.

De “mummie van Antwerpen” in het Vleeshuis (detail van een postkaart, Wikimedia Commons)

Kunstmecenas

Arthur Van den Nest was een groot kunstliefhebber. Hij kocht diverse werken van oude en nieuwe meesters die hij aan onder meer het pas opgerichte museum voor Schone Kunsten schonk. Nog een belangrijke realisatie die met zijn financiële steun tot stand kwam, is het monument ter ere van Jan en Pieter Appelmans, de bouwmeesters van de kathedraal. Als rasechte Antwerpenaar was Van Den Nest bijzonder fier op de Onze-Lieve-Vrouwetoren en wilde een eerbetoon brengen aan de bouwers ervan. Het beeldhouwwerk van Jef Lambeaux staat vandaag nog steeds op de Handschoenmarkt, naast de hoofdingang van de kerk.

Lederen kaft van het huldeboek
https://hdl.handle.net/21.12117/28891664

Politieke carrière

In 1892 overleed de Antwerpse liberale burgemeester Leopold De Wael. De Liberale Associatie van Antwerpen zag in Arthur Van Den Nest zijn ideale opvolger. Hij kreeg de burgemeesterssjerp aangeboden maar bedankte voor de eer. Wellicht had dit te maken met zijn eerder zwakke gezondheid. Door zijn beslissing maakte hij de weg vrij voor zijn liberale collega-schepen Jan Van Rijswijck. Maar de politieke rol van Van Den Nest was zeker niet uitgespeeld. Ook onder Van Rijswijck bleef hij verantwoordelijk voor het departement van Financiën met onder meer belangrijke investeringen in de ontwikkeling en modernisering van de haven. Vanaf de eeuwwisseling tot aan zijn dood zetelde hij bovendien als senator.

Jan Van Rijswijck en Victor Desguin, twee van de 21 portretten uit het huldeboek
https://hdl.handle.net/21.12117/28884767
https://hdl.handle.net/21.12117/28884840

Portretten

Het huldeboek bevat 21 prachtige zwartwit portretten van Antwerpse liberalen uit de negentiende eeuw. De foto’s zijn van de hand van Jos. Maes. Slechts enkele namen klinken vandaag nog bekend in de oren. Want wie kent krantenuitgever Arthur Goemaere nog? Of senator Eugène Van de Walle? Niet zelden is hun foto uit het huldeboek de eerste afbeelding die in het bezit van Liberas komt. Het toont duidelijk de grote erfgoedwaarde van het boek aan.

Enkele geportretteerden leven verder in een Antwerpse straat of laan. Dat is ook zo voor Arthur Van Den Nest zelf (de Van Den Nestlei in de Joodse buurt aan het Stadspark) die daarnaast ook een dispensarium ter bestrijding van tuberculose (het Gesticht Arthur Van Den Nest in de Blindestraat) naar hem genoemd kreeg.

Het Gesticht Arthur Van Den Nest in de Blindestraat (Wikimedia Commons)

Meer weten over Arthur Van Den Nest? In de collectie van Liberas zijn volgende werken beschikbaar:

Klik hier voor de volledige inhoud van het huldeboek.