Menu
Erfgoedklasbak 2024: thuis in de klas
Educatie
maandag 5 februari 2024
Geschreven door: Anouk Turnock

De voorbije twee jaar trok Liberas in het kader van Erfgoedweek (eind april) naar lagere scholen in Vlaanderen met “Erfgoedklasbakken”, dit zijn klasbezoeken van erfgoedmedewerkers aan scholen. Maar ook buiten die Erfgoedweek blijft Liberas klasbezoeken aanbieden, en dat het hele schooljaar door. In 2024 staat Erfgoeddag in het teken van “thuis”, de educatief medewerkers ontwikkelden rond dit thema voor lagere schoolkinderen een nieuwe Erfgoedklasbak “thuis in de klas”, die ze – naast de workshop “maak je eigen porseleinkaart” – het hele jaar door gratis aan scholen aanbieden.

Erfgoedklasbak 1: “Thuis in de klas” – maak je eigen tentoonstelling

Wat betekent ‘thuis’ voor jou? Is een thuis een huis? Of kan het ook een gewoonte (een verhaal vertellen voor het slapengaan), een persoon (dicht bij mama) of een geur (je lievelingsgerecht) zijn? Aan de hand van eigen foto’s en (foto’s van) objecten – die de leerlingen van thuis meebrengen en die zij verbinden met een ‘thuis’-gevoel – gaan ze in gesprek over het concept ‘thuis’. Samen met de educatief medewerkers van Liberas ontdekken ze op die manier wat erfgoed is en waarom we dat koesteren. De kernwaarden uit het gesprek vertalen de leerlingen vervolgens in een creatief project (op papier of digitaal). De klas maakt samen een tentoonstelling dat het gevoel van ‘thuis’ naar de klas brengt en verbondenheid creëert.

Met eigen materiaal

De kinderen krijgen een week voor het klasbezoek de opdracht om een foto of (foto’s van) een object/archiefstuk aan hun ouders of grootouders te vragen en leren via hen het verhaal achter het object/archiefstuk. Dit nemen ze vervolgens mee naar school voor de Erfgoedklasbak.

Met materiaal uit de collectie van Liberas

Liberas voorziet ook zelf materiaal dat de kinderen mogen gebruiken voor hun tentoonstelling. De leerlingen krijgen van ons een doos met (dubbels) van foto’s en objecten uit de collectie, die verbonden zijn met het thema ‘thuis’. Ze krijgen de opdracht om met dit materiaal (van Liberas en henzelf) een tentoonstelling te maken.

Workshop

Eerst bekijken we gezamenlijk wat er in de archiefdoos zit en wat de kinderen hebben meegebracht. Vervolgens worden de kinderen in groepjes verdeeld en krijgen ze elk een rol aangewezen: tentoonstelling samenstellers (welke stukken selecteren jullie en waarom + hoe bouw je de expo op?), gidsen (wat gaan jullie vertellen over de stukken?), communicatiemedewerkers (maken reclame voor de expo: een poster/flyer + proberen om mensen op die manier te overtuigen om naar de expo te gaan).

Doelstellingen

 • De leerlingen kunnen betekenis geven aan het concept ‘thuis’.
 • De leerlingen begrijpen wat hun betekenis van ‘thuis’ zegt over hun eigen cultuur en identiteit.
 • De leerlingen begrijpen dat het concept ‘thuis’ verschilt tussen mensen, culturen en in de tijd.

Erfgoedklasbak 2: Maak je eigen porseleinkaart

De archiefcollectie van Liberas telt zo’n 6.000 porseleinkaarten. Allemaal zijn het verzorgde, kleine drukwerkjes uit de 19e eeuw die door handelaars, verenigingen en personen gebruikt werden om zichzelf te presenteren. Na een inleidend deel over wat porseleinkaarten precies zijn en waar ze voor dienden, krijgen de leerlingen enkele tips en tricks, gaan ze zelf aan de slag en maken een eigen ontwerp naar 19e-eeuws model. Een wit blad papier, enkele kleurpotloden en flink wat fantasie volstaan.

Praktisch

Beide Erfgoedklasbakken zijn gratis, bestaan uit 3 delen en nemen (ongeveer) 2 lesuren in beslag:

1. Archief, wablief?!?

Tijdens een inleiding over de werking van een archief komen volgende vragen aan bod: Wat is archief? Waarom zou je iets bewaren? Hoe bewaar je iets? Daarna gaan we dieper in op enkele archiefstukken. Voorbeelden uit de collectie van Liberas worden toegelicht.

2. Naargelang de gekozen Erfgoedklasbak

 • Wat betekent ’thuis’ voor jou?
 • Wat is een porseleinkaart en waarvoor diende die?

3. Creatieve workshop

 • Maak met de klas een tentoonstelling met stukken uit jouw eigen collectie en die van Liberas rond het thema ‘thuis’.

of

 • Maak je eigen porseleinkaart.

Leerdoelen

Volgende leerdoelen voor het lager onderwijs komen aan bod bij beide Erfgoedklasbakken:

 • Mens en maatschappij
 • Muzische vorming
 • Nederlands
 • Sociale vaardigheden

Doelgroep

Lagere schoolkinderen: 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.

Data

 • Het hele schooljaar door aangeboden (met uitzondering van de zomer- en kerstvakantie)
 • In het kader van de Erfgoedweken (van 15 tot 26 april 2024)

Een Erfgoedklasbak is gratis en duurt 2 lesuren. Wens je meer informatie of wil je een Erfgoedklasbak reserveren – neem dan contact op via educatie@liberas.eu of telefonisch 09 221 75 05.