Menu
François Huet, 150 jaar geleden overleden
Collectie
maandag 1 juli 2019

150 jaar geleden, op 1 juli 1869, overleed François Huet. Deze jonge hoogleraar wijsbegeerte aan de Gentse Universiteit was de initiatiefnemer en bezieler van de naar hem genoemde progressieve denkgroep Société Huet.

François Huet werd op 26 december 1814 in Frankrijk (Villeau) geboren. De zeer begaafde Huet studeerde in Parijs, doctoreerde en werd reeds op 21-jarige leeftijd benoemd tot hoogleraar aan de Gentse Universiteit.

Denktank

François Huet was een charismatisch figuur en begeesterde zijn studenten. Hij verenigde vanaf 1846 een groep jonge intellectuelen, die hij bij hem thuis uitnodigde om na te denken over de sociale problemen van die tijd. De groep stond bekend als de Société Huet en figuren als Gustave Callier, Jacob Heremans, Paul Voituron en Charles Waelbroeck (om er slechts enkele te noemen) maakten deel van uit van dit selecte gezelschap. In de tweede helft van de 19de eeuw zal dit groepje jongelui een belangrijke rol spelen in het Gentse politieke en academische leven. Zij werden in hun denken duidelijk beïnvloed door de progressieve ideeën die ten huize Huet werden besproken. We kunnen dan ook stellen dat in deze denktank de eerste kiemen werden gelegd voor het Gentse sociaal liberalisme, dat in de daarop volgende decennia verder vorm kreeg.

Bronnen

In zijn boek Van Andriesschool tot Zondernaamstraat staat Bart D’hondt, wetenschappelijk medewerker Liberas/Liberaal Archief, stil bij het belang van de Société Huet. Nog meer informatie kunt u vinden in zijn tekst De Blauwe Doos: Sociaal Liberalisme te Gent in 1846.

Ook in de doctoraatsthesis Liberale hommes-orchestres en de sociale kwestie in de 19de eeuw van dr. Carmen Van Praet komt de figuur van François Huet aan bod.

Dr. Carmen Van Praet schrijft onder meer:

‘De Société Huet was echter geen lang leven beschoren. In de rumoerige periode rond 1848 wekten de bijeenkomsten ten huize Huet achterdocht op. De activiteiten van deze kring bloedden geleidelijk aan dood, onder zachte dwang van de overheid werd de Société in 1850 ontbonden en Huet werd – na amper 15 jaar lesgeven – aangeraden om op pensioen te gaan. Hij keerde terug naar Frankrijk maar het zaad van zijn progressief ideeëngoed en van zijn sociaal-economische doctrine gefundeerd op de gelijkheid van alle burgers, was gezaaid.’

Dr. Carmen Van Praet schreef eveneens een korte biografie van François Huet voor UGentMemorie. In de universiteitsaula in de Voldersstraat hangt een gedenkplaat.

François Huet, 150 jaar geleden overleden