Menu
Gravin de Kerchove de Denterghem.
Collectie
vrijdag 15 december 2017

Dagelijks ontvangt het Liberaal Archief schenkingen. Soms gaat het om volledige archieven, soms ook om slechts een enkel stuk. Een mooi voorbeeld van een beperkte maar interessante schenking is deze voor ons onbekende foto van Marguerite Maskens, echtgenote van André de Kerchove de Denterghem, geschonken door een inwoner van Moerbeke naar aanleiding van de tentoonstelling. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was gravin de Kerchove directrice van het “Werk voor de krijgsgevangenen” van het Belgische Rode Kruis te Londen.

Gravin de Kerchove de Denterghem.