Menu
Kleine archieven verwerkt
Collectie
dinsdag 3 september 2019

Naast grote archieven, die na inventarisatie de nodige aandacht krijgen, verwerkt Liberas/Liberaal Archief elk jaar ook een hele reeks kleinere archieven. Ook deze kleine, dikwijls fragmentarische archieven bevatten waardevolle informatie voor historisch onderzoek en/of stukken die gebruikt kunnen worden als illustratiemateriaal bij tentoonstellingen en publicaties. Dit zijn voornamelijk archieven van personen, gaande van belangrijke actoren uit o.a. het politieke, culturele en sociale veld tot gewone leden van verenigingen, en, dikwijls lokale, organisaties zoals culturele en sociale verenigingen, partijafdelingen en bedrijven.
Ook als dergelijke kleine archieven slechts uit enkele stukken of zelfs één stuk bestaan, zijn het belangrijke aanwinsten voor de collectie. Indien een vereniging geen archief heeft nagelaten, kan een eenvoudige lidkaart informatie opleveren over waar en wanneer ze actief was en zelfs indicaties geven over het profiel van de vereniging. Een lidboekje waarin de statuten zijn opgenomen levert dan weer een schat aan informatie over het ontstaan en de formele werking van de vereniging.
Alle archiefschenkingen, hoe klein of recent ook, zijn welkom als ze passen in het collectieprofiel van Liberas/Liberaal Archief. Bij twijfel, aarzel niet om contact op te nemen. Voor archief dat niet in ons collectieprofiel past, proberen we door te verwijzen naar een geschikte collega-instelling.
Volgende kleine archieven werden in 2018 verwerkt, meer informatie en de inventarissen zijn te vinden in ons collectiebeheerssysteem (klik hiervoor op de naam van de persoon of organisatie).

 

Persoonsarchieven
Archief nr. 882: Omer Wattez, onderwijzer en schrijver/vertaler (1904, 0,01 m), bestaat uit een brief van schrijver Georges Eekhoud.
Archief nr. 1183: August D’Heygere (1870-1880, 0,05 m), bestaat uit handgeschreven schriftjes.
Archief nr. 1197: Charles Le Jeune, verzekeraar (1883-1921, 0,13 m), bevat o.a. stukken m.b.t. huldigingen.
Archief nr. 1752: Familie Nowé-Vanderstegen (1889-2008, 0,84 m), bevat o.a. de dagboeken/memoires van Jeanne Vanderstegen, briefwisseling, diploma’s en foto’s.
Archief nr. 931: Roger Vercruyssen (1970-1977, 0,06 m), bestaat uit stukken m.b.t. de vzw’s De Liberale Gezondheidsinstellingen en de Liberale Landsbond van de Gehandikapten.
Archief nr. 682: Gaston Poignard, Antwerps politicus (1921-1952, 0,23 m), bevat o.a. stukken m.b.t. zijn voorzitterschap van de Liberale en Grondwettelijke Vereniging van Antwerpen, briefwisseling, stukken m.b.t. de reorganisatie van de Antwerpse liberalen en stukken m.b.t. parlements- en gemeenteraadsverkiezingen.
Archief nr. 935: Laurent De Wilde, politicus (1946, 0,01 m), bestaat uit briefwisseling.
Archief nr. 1108: Jan Bascour (1985-1988, 0,59 m), bevat teksten van toespraken e.a. stukken als staatssecretaris voor het Brussels Gewest.
Archief nr. 113: Adrien Praets, ambtenaar Stad Gent (1947-1949, 0,02 m), bevat o.a. brieven, teksten van toespraken en foto’s.
Archief nr. 689: Ignace Van Belle, politicus (1982-1999, 0,13 m), bevat vnl. stukken m.b.t. zijn werk als volksvertegenwoordiger.
Archief nr. 1604: Elie Poupko & Regina Rubinstein, ouders van de Brusselse liberale politicus Jean-Pierre Poupko (1971-1974, 0,17 m), bevat dossiers van Elie Poupko als ingenieur/architect/directeur van BEDCEBA.
Archief nr. 1647: Georges Antheunis, burgemeester van Lokeren (1995-2003, 0,25 m), bevat teksten van toespraken.
Archief nr. 888: Familie Léopold De Cock & Emma De Foort (1896-1929, 0,08 m), bevat vnl. brieven van muzikant/militair Lépold De Cock aan zijn echtgenote Emma De Foort.
Archief nr. 899: Gustaaf Legon (1927, 0,01 m), bestaat uit een lidkaart van de Liberale Jonge Wacht Gentbrugge.
Archief nr. 898: Robert Foncke, hoogleraar Universiteit Gent (1920-1923, 0,05 m), bestaat uit boeken met opdrachten aan Foncke.
Archief nr. 895: Hélène Maréchal, zangeres/cabaretière/actrice in het Gentse volkstoneel (1936, s.d., 0,04 m), bestaat uit twee schriften met handgeschreven liedteksten.
Archief nr. 1620: Georges Van Compernolle, leerkracht (1930-1960, 0,01 m), bestaat uit een notariële akte en een diploma.
Archief nr. 686: Familie Lepouse-Poncelet, onderwijzersfamilie (1919-1945, 0,01 m), bestaat uit diverse akten.
Archief nr. 685: Bruno De Wachter (2004, 0,10 m), bestaat uit een knipselalbum m.b.t. de VLD in 2004 en de deelname van Bruno De Wachter aan de Vlaamse verkiezingen van 13.6.2004.
Archief nr. 684: Jos Daelman, bibliothecaris/letterkundige (1992-1994, 0,10 m), bestaat uit stukken m.b.t. zijn studie over de bibliotheken van het Willemsfonds.
Archief nr. 683: Gustave Grisar (s.d., 0,13 m), bestaat uit ingebonden partituren van werken van zijn broer Albert Grisar.

 

Archieven van socio-culturele, sport- ontspanningsverenigingen
Archief nr. 896: Société Philharmonique / Philharmonie (Menen) (1919-1966, 0,17 m), bevat diverse stukken m.b.t. de werking.
Archief nr. 1726: Société Féline des Flandres – Cat Club de Belgique (1922-1961, 0,16 m), bevat o.a. een verslagboek, briefwisseling, stukken m.b.t. kattententoonstellingen en stukken m.b.t. de Fédération Internationale Féline d’Europe (FIFE).
Archief nr. 900: Socio-culturele Vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen Tienen (1977-1979, 0,02 m), bevat stukken m.b.t. de ledenadministratie, briefwisseling, stukken m.b.t. activiteiten en financiële stukken.
Archief nr. 894: De Drie Brusselse Fondsen, samenwerkingsverband van Davidsfonds, Vermeylenfonds en Willemsfonds in Brussel (1967-1984, 0,11 m), bevat diverse stukken m.b.t. de werking.
Archief nr. 891: Brugse Volksturnclub (1895, 1955-1966, 0,04 m), bestaat uit een “Gulden Boek” met o.a. bestuursledenlijsten en handtekeningen van op activiteiten aanwezige prominenten.

 

Archieven van politieke verenigingen
Archief nr. 277: Archief Liberaal Studie- en Dienstencentrum (1975-2001, 0,18 m), bevat o.a. statuten, stukken m.b.t. de bestuurswerking, briefwisseling en financiële stukken.
Archief nr. 1350: PVV Zele (1970-1994, 0,25 m), bevat diverse stukken m.b.t. de werking.
Archief nr. 1367: PVV Kessel-Lo (1968-1973, 0,03 m), bevat o.a. statuten, stukken m.b.t. de bestuurswerking, stukken m.b.t. activiteiten en een vlag.
Archief nr. 929: Liberale Wijkclub der Plezante Vest – Liberale Wijkkring en Werkerspensioenkas der Plezante Vest (Gent) (1907, 1929, 0,01 m), bestaat uit de statuten en een uitnodiging voor een algemene vergadering.
Archief nr. 688: JVV Lokeren, Lokerse afdeling van het Jeugdverbond voor Vrijheid en Vooruitgang (1963-1970, 0,09 m), bevat diverse stukken m.b.t. de werking.
Archief nr. 890: PVV – VLD Schilde-‘s Gravenwezel (1976-1994, 0,13 m), bevat diverse stukken m.b.t. de werking.
Archief nr. 333: PVV – VLD Ekkergem (Gent) (1962-2000, 0,94 m), bevat diverse stukken m.b.t. de werking.
Archief nr. 373: VLD Gent-Sint-Pieters (1995-1999, 0,06 m), bevat diverse stukken m.b.t. de werking.

 

Archieven van mutualiteiten en andere sociale organisaties
Archief nr. 288: Liberale Mutualiteiten Jette (1966-1968, 0,06 m), bestaat uit een ledenbijdragenboek.
Archief nr. 194: Ziekenbond der Liberale Voorwacht – Mutualiteit Edouard Pecher (Mechelen) (1905-1989, 0,30 m), bevat o.a. statuten, een historiek, verslagboeken, briefwisseling, financiële stukken en stukken m.b.t. de ledenadministratie.
Archief nr. 687: Ziekenfonds Troost voor ’t Kroost (Hamme) (1936-2010, 0,47 m), bevat diverse stukken m.b.t. de werking.
Archief nr. 893: Maatschappij van Onderlinge Bijstand De Vlaamse Onafhankelijke Wacht (Ronse) (1907, 0,01 m), bestaat uit de statuten.

 

Bedrijfsarchieven
Archief nr. 1120: Etablissements J. Laroche-Lechat (Gent), rubberfabriek (1940-1943, 0,02 m), bevat dagboekaantekeningen en briefwisseling m.b.t. de opeising van materiaal door de Duitse bezetter.
Archief nr. 1161: Al. & Ed. David – Etablissements David (Oostende) (1963-1975, 0,03 m), bevat een verslagboek met verslagen van algemene vergaderingen en jaarrekeningen.

 

Archiefcollecties
Archief nr. 889: Archiefcollectie toespraken (1946-1957, 0,16 m), bestaat uit teksten van toespraken van liberale figuren waarvan de archiefvormer niet kon worden achterhaald.
Archief nr. 901: Archiefcollectie postkaarten krijgsgevangenen in Duitse kampen tijdens de Eerste Wereldoorlog (verzameld door Wolfgang Maenhout) (1914-1918, 0,27 m).

 

Kleine archieven verwerkt