Menu
Liberas klaar voor verkiezingsjaar
Collectie
maandag 29 januari 2024
Geschreven door: Peter Laroy

Op zondag 9 juni 2024 worden er Europese, federale en regionale verkiezingen georganiseerd. Enkele maanden later, op zondag 13 oktober 2024 vinden de provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen plaats. In het kader van het werkingsterrein vrijheid en democratie zet Liberas alle zeilen bij om de sporen van de verkiezingscampagnes te archiveren en te bewaren voor de toekomst.

Bij de oprichting van Liberas in 1982, toen nog het Liberaal Archief, stond het verzamelen van kiespropaganda hoog op de agenda. Er werd sterk ingezet op het verzamelen van materiaal uit het verleden. Intussen kan worden gesteld dat zeker voor de campagnes van na 1945 de collectie heel representatief is. Dit komt ook omdat er vanaf de jaren 1980 heel actief verkiezingsmateriaal werd aangeleverd door kandidaten en sympathisanten. Na iedere verkiezing kwamen telkens honderden folders  en affiches de richting uit van Liberas. Ook in 2024 rekent Liberas op de medewerking van de kandidaten en de lokale partijafdelingen. De onderzoekers van de toekomst zullen u dankbaar zijn.

Tips voor archiefoverdracht

Flyers, affiches, panelen, objecten,…
– Liberas haalt dit op na telefonisch contact (09 221 75 05) of via e-mail verkiezingen@liberas.eu
– Steeds welkom om dit zelf te bezorgen tijdens de kantooruren
– Voor bijkomende vragen contacteer kris.debeule@liberas.eu

Digitaal archief
– Neem Liberas meteen op in lijsten van digitale nieuwsbrieven (verkiezingen@liberas.eu)
– Digitale foto’s en bestanden via link naar verkiezingen@liberas.eu
– Archiveren van social media (Facebook, Instagram, X): contacteer jeroen.buysse@liberas.eu