Menu
Liberas partner van Archives Portal Europe
Digitalisering
maandag 15 februari 2021
Geschreven door: Jeroen Buysse

In januari 2009 namen 12 Europese nationale archieven, waaronder Rijksarchief België, het initiatief om via het APEnet-project samen ‘Archives Portal Europe’ uit te bouwen. Zes jaar later verduurzaamden zij deze samenwerking met de oprichting van de stichting Archives Portal Europe Foundation (APEF), die garant staat voor de verdere ondersteuning en ontwikkeling van het portaal.

Archives Portal Europe is intussen uitgegroeid tot een online onderzoeksinstrument dat toegang biedt tot de schat aan informatie die in tal van Europese archieven bewaard wordt. Archiefinstellingen laden de eigen informatie rechtstreeks op in het portaal of ze leggen een link tussen de beschikbare gegevens en de databank van APE. Een gebruiker bevraagt met één zoekopdracht miljoenen beschrijvingen van archiefstukken uit 31 Europese landen. Er zijn reeds 29.155 inventarissen en circa 8,89 miljoen beschrijvingen uit Belgische archieven opgenomen.

In 2020 heeft Liberas een project afgerond waarbij de bestaande inventarissen geconverteerd zijn en in detail werden opgenomen in het collectiebeheersysteem Atlantis. Begin 2021 is deze informatie beschikbaar gemaakt via Archives Portal Europe. De data van Liberas worden om de twee weken geactualiseerd en zullen dus ook in de toekomst up-to-date blijven.

Concreet betekent het dat Liberas de gegevens doorstuurt van 885 inventarissen en 76.526 beschrijvingen naar Archives Portal Europe.
Met het delen van al deze informatie is Liberas op dit ogenblik de grootste privaatrechtelijke archieforganisatie uit België op dit internationale platform. Liberas staat hiermee wel na het uitgebreide aanbod van de publiekrechtelijke archieven, met name de diverse regionale diensten van Rijksarchief België.

Handig om weten voor de bezoeker is ook dat er een mogelijkheid is voorzien om vanuit de Liberas-records in Archives Portal Europe door te klikken naar de corresponderende records binnen www.liberas.eu. Op de website is dan extra informatie te vinden, zoals bijvoorbeeld een of meer digitale beelden die bij de archiefbeschrijving horen.

Met de koppeling en uitwisseling van gegevens onderstreept Liberas het belang van het delen en uitwisselen van informatie. De internationale zichtbaarheid van de archiefcollectie neemt hiermee uiteraard sterk toe.

Bekijk hier de data van Liberas in Archives Portal Europe:
https://www.archivesportaleurope.net/directory/-/dir/content/BE-A4009/fa