Menu
Media & geschiedenis: een belangrijke onderzoekslijn
Onderzoek
donderdag 30 augustus 2018

De Dag van de Nieuwste Geschiedenis in mei 2018 stond in het teken van media en geschiedenis. Uit de vele discussies en sessies bleek toen het toenemende belang van mediageschiedenis in de Belgische contemporanistiek en de vele uitdagingen van de ‘digital turn’ voor mediahistorici. Media- en communicatiegeschiedenis is één van de brede onderzoekslijnen waaraan het onderzoeksteam van Liberaal Archief/Liberas in de volgende beleidsperiode via concrete projecten uitgebreid aandacht wil besteden. Ook extern onderzoek in media- en communicatiegeschiedenis werd/wordt vanuit de instelling ondersteund.

Recent maakten enkele Masterstudenten Nederlandse Letterkunde gebruik van de collecties van Liberaal Archief/Liberas voor een onderzoeksseminarie rond de (literaire) representatie van de Zuid-Afrikaanse Boerenoorlogen (1880-1902) in Vlaanderen. Ze konden daarbij gebruik maken van de gedigitaliseerde jaargangen van Het Volksbelang¸ volledig doorzoekbaar op deze website, en één van de weinige beschikbare exemplaren van de gebundelde romanfeuilleton De heldenstrijd der Transvaalsche Boeren (ook verschenen in Het Laatste Nieuws) die te vinden is in onze boekencollectie.

Klik hier.

Liberas/Liberaal Archief beschikt over specifieke expertise inzake de interactie tussen massamedia en Westerse monarchieën in de loop van de 19de en 20ste eeuw. Recent verscheen de onlineversie van een artikel van dr. Christoph De Spiegeleer, werkzaam als vorser voor Liberas/Liberaal Archief, over de representaties van taferelen aan het sterfbed van de eerste koningen en koninginnen van België (Leopold I, Louise-Marie, Leopold II en Marie-Henriëtte) in gedrukte en visuele media.

Hij maakte voor dit artikel gebruik van nooit eerder gebruikt illustratiemateriaal en besteedde aandacht aan de rol van liberale persbladen in het becommentariëren van het private leven van de hoofden van het Belgische koningshuis. Zo bleken populaire liberale dagbladen zoals La Dernière Heure en Het Laatste Nieuws, kranten met hoge oplagecijfers in de vroege twintigste eeuw, een rol te spelen in het creëren van een schandaalsfeer rond het sterfbed van Leopold II en Marie-Henriëtte. Dit gebeurde via foto’s en op sensatie gerichte reportages, tegen de achtergrond van een nieuwe journalistieke cultuur. Geïnteresseerden kunnen gratis het artikel consulteren of downloaden. Het artikel verschijnt in 2019 in druk in Mortality: Promoting the interdisciplinary study of death and dying.

Klik hier.

Media & geschiedenis:  een belangrijke onderzoekslijn