Menu

Onderzoek

Onderzoek

– Christoph De Spiegeleer, “Challenging the societal death system. The development of a secularist funerary culture in 19th -century Belgium.”, BTFG, 2018, 3, p. 36-59.

Onderzoek van het cultureel erfgoed van het vrije denken en handelen is één van de basistaken van Liberaal Archief/Liberas. De collecties worden zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor onderzoek.

De wetenschappelijke medewerkers van het eigen onderzoeksteam verrichten zelf historisch onderzoek en werken samen met onderzoekers in andere instituten.

Centraal staan thema’s die teruggrijpen naar fundamentele ideeën en waarden binnen het liberale denken zoals de vrijheid zich te verenigen, de vrijheid van geloof en geweten, de vrijheid van meningsuiting en pers, de vrijheid om een  onderneming te beginnen, respect voor nationale minderheden en de noodzaak om de levensomstandigheden en ontwikkeling van arbeiders te verbeteren.

Onderzoek wordt gevaloriseerd door colloquia, lezingen en publicaties of ondersteuning van uitgaven voor derden.

De onderzoeksgroep opereert nationaal en internationaal. Voorstellen tot samenwerking zijn steeds welkom.