Menu
Oproep propaganda verkiezingen voor gemeente- en provincieraad van 14 oktober 2018.
Collectie
dinsdag 31 juli 2018

Op zondag 14 oktober 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In het heetst van de kiesstrijd wordt heel wat verkiezingsmateriaal aangemaakt, zowel op papier als elektronisch. Liberaal Archief/Liberas verzamelt en bewaart alle bronnenmateriaal over het liberalisme en de geschiedenis van het vrije denken en handelen. Ook de liberale kiespropaganda hoort daar vanzelfsprekend bij.

De collectie verkiezingspropaganda van Liberaal Archief/Liberas bestaat voornamelijk uit affiches, brochures, folders en gadgets. Vanaf 1945 bevat ze materiaal van alle nationale- en gemeenteraadverkiezingen die tot dusver hebben plaatsgegrepen. De tentoonstelling Stem Sixties! (over de liberale verkiezingsstrijd in de ‘golden sixties’) en het daarbij gepubliceerde LA Cahier – Verkiezingskoorts zijn twee recente voorbeelden van de valorisatie van deze collectie, die bijzonder waardevol en dankbaar materiaal bevat voor zowel tentoonstellingsmakers, vorsers, historici als studenten geschiedenis.

De verzameling wordt uiteraard na elke verkiezing aangevuld, en daarvoor doen wij graag een beroep op u. Aan alle liberale politici doen wij een warme oproep om van hun verkiezingspropaganda enkele exemplaren te bezorgen aan Liberaal Archief/Liberas. Krijgt u liberale propaganda in de brievenbus? Gooi deze niet weg, maar hou ze bij en bezorg ze aan ons. De historici van de toekomst zullen u dankbaar zijn.

U kan al uw verkiezingsmateriaal afgeven of opsturen naar Liberaal Archief/Liberas, Kramersplein 23, 9000 Gent, of het kan eventueel worden opgehaald. Hiervoor graag een seintje op verkiezingen@liberas.eu.

Meer dan ooit zal deze verkiezingsstrijd ook digitaal worden gevoerd, via sociale media en websites. Ook uw elektronische propaganda (nieuwsbrieven, url’s van websites, Facebookpagina’s, Twitter-accounts, digitale filmpjes) verdient het om bewaard te worden. Alles is welkom op verkiezingen@liberas.eu

Klik ook even door naar onze online folder voor het verwerven van kiespropaganda.

Oproep propaganda verkiezingen voor gemeente- en provincieraad van 14 oktober 2018.