Menu
Oral History-project ‘De Nieuwe Gazet’
Onderzoek
maandag 23 januari 2023
Geschreven door: Nathan Lauwers

Na 125 jaar een stempel te hebben gedrukt op het Antwerpse perslandschap, komt er in 2022 een einde aan De Nieuwe Gazet. De krant maakt nu een geïntegreerd deel uit van Het Laatste Nieuws, ooit een grote rivaal, later een partner. De Nieuwe Gazet heeft gedurende haar lange geschiedenis een onmiskenbare opiniërende en mobiliserende rol gespeeld. In een stuk, “De Nieuwe Gazet: een liberale krant, ontspringt in de Scheldestad”, op Liberas Stories gingen we dieper in op de boeiende ontstaansgeschiedenis en vooroorlogse periode van deze krant (1897-1938).

In een lopend project over De Nieuwe Gazet gaat collega Nathan Lauwers op zoek naar het meer recente verleden van de krant. Aan de hand van interviews met voormalige hoofdredacteurs, journalisten en figuren uit de culturele en politieke wereld proberen we de bredere erfenis van de krant te achterhalen. De Nieuwe Gazet had een belangrijke invloed op het Antwerpse culturele leven en speelde een voortrekkersrol op tal van gebieden, met name rond ethische kwesties zoals abortus en euthanasie. Verschillende vragen passeren hierbij de revue: zo gaan we op zoek naar de liberale identiteit van de krant, haar imago en proberen we het netwerk rond De Nieuwe Gazet in beeld te brengen. We gaan dieper in op verschillende thematieken en maatschappelijke veranderingen, die zich afspeelden vanaf de jaren 1970.

Met dit project reconstrueren we niet enkel het boeiende verleden van deze Antwerpse krant, maar verdiepen we ook onze expertise rond het ontsluiten en valoriseren van mondelinge geschiedenis. We bouwen hierbij voort op eerdere projecten binnen Liberas, zoals dat over de steen- en buizenbakkerij Dumoulin -uitgevoerd door collega Kim Descheemaeker.