Menu
Over de productie van veiligheid. Gustave de Molinari
Publicatie
dinsdag 17 december 2019

Het werk van de liberale economische denker en journalist Gustave de Molinari (1819-1912) kwam in het Nederlandstalige taalgebied terug onder de aandacht dankzij prof. dr. Patrick Stouthuysen. Hij publiceerde in 2014 een vertaling van diens werk De avonden in de Rue Saint-Lazare. Eind 2019 verschijnt van de hand van Dries Van Thielen een vertaling van een ander werk van de Molinari, Over de productie van de veiligheid.

De tekst verscheen oorspronkelijk in 1849 in Journal des Economistes. Het blad was de spreekbuis van de Molinari, die er honderden artikelen over diverse onderwerpen in publiceerde. De Molinari was dan ook een denker met een brede blik, die alle hoeken van de wereld bezocht (Rusland, Verenigde Staten, Canada, Panama,…). Als liberaal denker schuwde hij de interventie van de overheid op zowat alle vlakken.

Volgens hem zou het voor een individu zelfs mogelijk moeten zijn om een eigen politiezorg te kopen op de vrij markt. Dit was een bijzonder revolutionaire stelling en het stuk van de Molinari bleef niet onopgemerkt. Wie de vertaling van het werk leest, merkt dat heel wat ideeën ook nu nog actueel zijn. Prof. dr. Marc Cools (Criminoloog Universiteit Gent) stelt in zijn woord vooraf zelfs onomwonden dat het denken van de Molinari over de private veiligheidszorg nog steeds zijn plaats heeft binnen het criminologisch onderzoek en denken.

Tijdens het werken aan de vertaling kwam de auteur ook op het spoor van een interessant stukje familiearchief de Molinari. Het grootste deel van het tekstmateriaal zou vernietigd zijn (wellicht tijdens de Tweede Wereldoorlog). Toch biedt het familiearchief nog wat interessante aanknopingspunten voor mogelijke biografen en onderzoekers. Het is intussen door Liberas gedigitaliseerd en zal in de toekomst worden verwerkt.

Het boek Over de productie van veiligheid is te consulteren in open access. Een gedrukt exemplaar (ISBN 9789074791359) kan besteld worden via info@liberas.eu (15 euro, incl. verzendingskosten).

Over de productie van veiligheid. Gustave de Molinari