Menu
Persoonsarchief Jeannine Leduc naar Liberas
Collectie
vrijdag 9 februari 2024
Geschreven door: Kris De Beule

Op 27 oktober 2023 overleed Jeannine Leduc op 84-jarige leeftijd. Deze liberale politica zal vooral herinnerd worden als één van de belangrijkste initiatiefnemers van de euthanasiewetgeving in België. Het persoonsarchief van Jeannine Leduc kwam begin 2024 naar Liberas.

Als vrouw carrière maken binnen de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV), was toen Jeannine Leduc (°1939) jong was lang geen evidentie. Maar het liberale middenveld was een ideale springplank. Leduc begon in de jaren 1970 haar carrière als lid van het nationaal bureau van de PVV-vrouwen. Tien jaar lang, van 1982 tot 1992, was zij er voorzitter van. In 1993 kwam ze in de Senaat. Intussen was ze ook in haar thuisgemeente Wellen zeer actief. Ze zetelde jarenlang in de gemeenteraad (1986-2015) en was voorzitter van het OCMW (1986-1989), schepen (1995-1996) en ook kortstondig burgemeester (1996-1998) van deze kleine gemeente ten zuiden van Hasselt.

In juli 1999 werd Guy Verhofstadt premier van een paarsgroene regering die van de ethische kwesties haar handelsmerk maakte. Jeannine Leduc zag haar kans. Ze werd fractieleider in de Senaat en nam het voortouw in de totstandkoming van de huidige euthanasiewetgeving. Als leider van de grootste Senaatsfractie had zij het initiatiefrecht. Ze bracht alle indieners van eerdere voorstellen rond de tafel en werkte samen met hen aan een consensusvoorstel. De euthanasiewet werd uiteindelijk in 2002 goedgekeurd. België had hierbij een voortrekkersrol in Europa en de wereld, want enkel Nederland ging ons land vooraf met een wet die euthanasie onder bepaalde voorwaarden uit het strafrecht haalt. Op Liberas Stories is een uitgebreid artikel van Niels De Nutte (DeMens.nu) te vinden over de totstandkoming van deze wet.

Eén van haar laatste publieke verschijningen deed ze in de M34, het hoofdkwartier van de partij die haar groot had gemaakt. In mei 2022 had hier een debat plaats over euthanasie waarop eresenator Leduc vanzelfsprekend niet mocht ontbreken. In haar tussenkomst wees ze op de huidige tekortkomingen van de wetgeving zoals de gebrekkige regeling omtrent de wilsonbekwaamheid en de schemerzone tussen euthanasie en palliatieve sedatie. Maar ze keek ook hoopvol naar de nieuwe generatie parlementsleden (onder meer Robby Decaluwé en Jean-Jacques De Gucht) die hun schouders willen zetten onder de aanpassing van deze wetgeving. Het was de uitdrukkelijke wens van Jeannine Leduc dat haar persoonsarchief zou overgemaakt worden aan Liberas. Het bestaat vooral uit dossiers (in hoofdzaak over euthanasie uiteraard) maar daarnaast ook uit boeken, foto’s uit haar politieke carrière en verkiezingsaffiches. De overdracht gebeurde in januari en februari 2024. In het Liberas-depot wacht het nu op verdere verwerking door de archivarissen.