Menu
Bewogen Burgers
Publicatie
dinsdag 17 december 2019

In de negentiende eeuw zetten een aantal figuren uit de Belgische liberale middens zich sterk in voor hervormingen en initiatieven op sociaal vlak. In hun zoektocht naar sociale oplossingen wilden deze bewogen burgers de arbeiders kneden tot – in hun ogen – moreel volwaardige burgers. In dit boek beschrijft de auteur hoe dit verliep en stelt een aantal belangrijke vragen. Waren deze burgers niet vooral bezig met hun eigen positie en niet met die van de arbeiders? In welk opzicht waren ze ‘bewogen’? Wat was het verband tussen lokale initiatieven en de internationale modellen en theorieën over sociale hervorming? Waarin verschilde het liberale ‘help u zelve’ van de katholieke caritas?

Antwoorden komen er dankzij casestudies rond drie concrete thema’s (huisvesting, sparen en onderwijs). Dit levert mooie verhalen op over het huisvestingsmodel uit Mulhouse, over de oprichting van de Gentse Volksbank door Gustave Rolin-Jaequemyns en over de stichting van de Brusselse Onderwijsbond door Karel Buls.

 

Over de auteur

Carmen Van Praet studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent en behaalde de titel van doctor in de geschiedenis in 2015. Dit boek is de handelseditie van haar doctoraatsproefschrift.

 

Carmen Van Praet. Bewogen Burgers. Negentiende-eeuwse liberalen en de sociale kwestie in België (1846-1886). Het boek is te koop aan € 30. Wie een exemplaar wil bestellen kan een mailtje sturen naar info@liberas.eu.

Bewogen Burgers