Menu
Georges Lorand. Een transnationale progressieve liberaal.
Biografie
woensdag 5 december 2018

Nooit eerder verscheen een uitgebreide studie over de liberale volksvertegenwoordiger Georges Lorand (1860-1918). Hij is dan ook een ietwat vergeten figuur, misschien nog best gekend omwille van zijn scherpe kritiek op het koloniale beleid van koning Leopold II. Maar deze eenzijdige focus doet hem afbreuk. Of zoals Nathan Lauwers, auteur van de biografische studie Georges Lorand. Een transnationale progressieve liberaal het omschrijft: Georges Lorand valt op door zijn eclectische persoonlijkheid.

Lorand engageerde zich voor thema’s die vandaag nog steeds actueel zijn in het politieke debat, zoals de scheiding tussen Kerk en Staat, de democratische rol van het onderwijs, de werking van de parlementaire democratie, de persvrijheid en het internationaal recht. En dan is er inderdaad de kwestie van Kongo-Vrijstaat. In de Kamer liet hij een vlijmscherpe aanklacht horen tegen de handelswijze van de Belgen aldaar, naar aanleiding van de overname van Kongo door de Belgische Staat.

Hij was ook in vele nationale en internationale organisaties actief zoals: de Fédération nationale des Sociétés de Libre Pensée, de Ligue Belge des Droits de L’homme et du Citoyen en de Société Belge de l’Arbitrage et de la paix. Anders gezegd: Georges Lorand was een netwerker avant-la-lettre, wat hem tot een invloedrijk man maakte in de liberaal-vrijzinnige kringen van zijn tijd.

En toch verdween hij op de achtergrond. Misschien omdat hij in zovele verschillende domeinen actief was, waardoor hij in geen enkel écht het voortouw nam? Georges Lorand. Een transnationale progressieve liberaal van Nathan Lauwers verschijnt in de Blauwe Maandag-reeks die “vergeten” liberale figuren en teksten terug onder de aandacht brengt.

Nathan Lauwers, Georges Lorand. Een transnationale progressieve liberaal, ASP Editions en Liberaal Archief/Liberas, 2018. 188 blz. 21,95 euro.
Bestel het boek via info@liberas.eu.

Georges Lorand. Een transnationale progressieve liberaal.