Menu
Herman Uyttersprot. Een biografie.
Biografie
dinsdag 11 september 2018

Joris Dedeurwaerder (1935) is een oud-student van de Gentse hoogleraar Herman Uyttersprot (1909-1967). Na het verschijnen van zijn biografie over Reimond Speleers (2002) lanceerde hij meteen het idee om een studie te wijden aan het boeiende leven en werk van zijn vroegere leermeester.

Herman Uyttersprot, afkomstig uit een vrijzinnig-liberale onderwijzersfamilie uit Denderbelle, studeerde Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij was eerst atheneumleraar in Bergen (1930-1935), Leuven (1935) en Aalst (1935-1945). Na de Tweede Wereldoorlog was hij hoogleraar aan de Gentse universiteit. Meer dan wie ook bekleedde Herman Uyttersprot een unieke plaats in de wereld van de literatuur. Hij had opleiding gekregen bij vermaarde auteurs als August Vermeylen, Karel Van de Woestijne, Frank Baur, Jules Persyn en Franz De Backer. Als leraar vestigde hij de aandacht van zijn leerlingen op het werk van zijn debuterende stadsgenoot Louis Paul Boon. Eenmaal benoemd tot hoogleraar maakte hij de Gentse studenten vertrouwd met de Duitse letterkunde en met moderne en hedendaagse literatuur. Uyttersprot lanceerde nieuwe denkbeelden over Kafka’s Der Prozess en hij polemiseerde erover met filologen uit Europa en Amerika.

Deze vlot geschreven biografie biedt een indringende kijk op het leven van Herman Uyttersprot met aandacht voor de tijdgeest en de intellectuele ontwikkeling van de hoofdfiguur. Tegelijkertijd beschrijft en analyseert de auteur de intellectuele arbeid waarmee hij naam heeft gemaakt in de toenmalige academische wereld.

Joris Dedeurwaerder, Herman Uyttersprot. Een biografie, Liberaal Archief/Liberas, 2018. 723 blz. 40,00 euro. Bestel het boek via info@liberas.eu.

Herman Uyttersprot. Een biografie.