Menu
LA Cahier 2: Kind van de rekening. Kinderzorg in de collectie van het Liberaal Archief
LA Cahier
woensdag 13 december 2017

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2017 met als thema Zorg vond in het Liberaal Archief de tentoonstelling Kind van de rekening plaats. De culturele archieven Liberaal Archief en Amsab-ISG sloegen hiervoor de handen in elkaar. De zorg voor kinderen in oorlogs- en vredestijd stond als thema centraal.

Deze expositie vormde ook de aanleiding tot de uitgave van deze nieuwe LA Cahier. Het opzet van deze reeks is immers het in de kijker plaatsen van thema’s die leven binnen de cultureel-erfgoedwerking van het Liberaal Archief. De illustraties in het boek laten de lezer ook meegenieten van de rijkdom van onze collectie: documenten, boeken, tijdschriften en kranten, affiches, pamfletten, foto’s en postkaarten, diploma’s, medailles.

De bijdragen in dit boek behandelen inspanningen van liberale studenten, liberale politici (en hun echtgenotes) en liberale organisaties om sociale noden te lenigen bij kinderen en jongeren. Deze initiatieven waren zowel gericht op baby’s als op schoolgaande jeugd, op gezinnen als op weeskinderen, op rijk maar vooral ook op arm. Het levert een interessante – zij het uiteraard steeds impressionistische en onvolledige – schets op. De bijdragen willen vooral inspireren, aanzetten tot verder onderzoek of voor het werken met de archivalia die in het Liberaal Archief worden bewaard.

Kind van de rekening. Kinderzorg in de collectie van het Liberaal Archief verschijnt als nummer 2 in de Reeks LA Cahier en is een uitgave van het Liberaal Archief, telt 71 blz. en kost 15 euro.

LA Cahier 2: Kind van de rekening. Kinderzorg in de collectie van het Liberaal Archief