Menu
Memento Mori
Erfgoedpublicatie
Publicaties die zich richten op het brede cultureel erfgoedveld.
vrijdag 14 september 2018

Begraafplaatsen zijn bijzondere plekken die ons naar de essentie van het leven brengen. Ze doen ons nadenken over de zin van het leven, over afscheid nemen en herdenken. Begraafplaatsen brengen mensen samen in een ritueel verband en zijn een gezamenlijke bestemming in de meest donkere uren van hun leven.

Velen verloren er hun hart. Het zijn plekken van rust en tomeloze inspiratie, een vindplaats van rituelen, maar ook van mensen en hun verhalen. Wie ze waren, wat ze verwezenlijkten en hoe ze in het leven stonden. Ze tonen ons de aard van het leven: goedgevuld, vol ontdekkingen, vol verwondering.

Voor de professionele bemiddelaar is de begraafplaats een educatieve ruimte. Gidsen, leerkrachten en begeleiders verwonderen hun toehoorders en vormen de brug naar dat wat het publiek niet kan zien.

Memento Mori kwam tot stand vanuit de praktijk van bemiddelaars en experten. De rijke vakkennis van de experten is een inspiratiebron voor werkvormen en bemiddelingswijzen. De unieke samenwerking tussen maar liefst dertien auteurs maakt Memento Mori tot een handboek voor de bemiddelaar, meer nog, tot een inspiratie- en een leesboek bestemd voor iedereen die de begraafplaats door heel andere ogen wil zien.

 

Tamara Ingels (red.), Memento Mori. De begraafplaats als educatieve ruimte Gent, ASP Editions en Liberaal Archief/Liberas, 2017. 188 blz. 34,95 euro.

Memento Mori