Menu
Thorbecke voor 1830
Bronnenpublicatie
donderdag 30 november 2017

In 1906 publiceerde de Gentse hoogleraar Paul Fredericq (1850-1920) het boek Thorbecke voor 1830. De uitgave bevat interessante gegevens over de periode die de Nederlandse liberale staatsman in Gent doorbracht. J.R. Thorbecke was immers van 1825-1830 verbonden aan de door Willem I opgerichte Gentse universiteit als hoogleraar diplomatieke en politieke geschiedenis. Het boek van Fredericq (decennia lang ook medewerker en bezieler van Het Volksbelang) genoot destijds een heel goede ontvangst, ook in Nederland.

Ter gelegenheid van de viering van het 200-jarig bestaan van de Universiteit Gent geeft het Liberaal Archief dit werk terug uit. De oorspronkelijke tekst wordt vooraf gegaan door een inleiding van prof. em. Dr. Guy Schrans en wetenschappelijk medewerker Laurent De Clercq.

Alle belangstellenden worden uitgenodigd op boekvoorstelling Thorbecke voor 1830. Aan de voorstelling is een lezing gekoppeld door de eminente historicus en houder van de prestigieuze leerstoel Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam prof. dr. Remieg Aerts (in het najaar verschijnt van hem bij Bert Bakker het overzichtswerk Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman).

Paul Fredericq. Thorbecke voor 1830 (heruitgave met een inleiding door Guy Schrans en Laurent De Clercq), Gent, Liberaal Archief, 2017, 220 blz. en kost 22 euro.

 

Thorbecke voor 1830