Menu
LA Cahier 4: ’t Gruwzaam Oorlogsland
LA Cahier
dinsdag 11 september 2018

In de nieuwe LA Cahier stelt Liberaal Archief/Liberas zijn archief met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog in de kijker. De verschillende bijdragen geven een beeld van de diversiteit aan bronnenmateriaal in relatie tot de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van egodocumenten zoals brieven en een bewerkt dagboek, maar ook schoolkrantjes, foto’s, journalistieke artikels en propaganda wordt het dagelijkse leven in het bezette gebied, aan het front en achter de frontlinie geschetst. De dagboeken van Jeanne Nowé, de (volks)literatuur van Abraham Hans over de frontstreek, de fotocollectie van Jean Pecher, voorbeelden van schoolkrantjes van noodscholen en een pakket oorlogsbrieven komen in dit cahier aan bod. Deze variatie aan invalshoeken levert een mozaïek aan verhalen op.

Bijdragen aan dit LA Cahier komen van onder andere Dominiek Dendooven en Pieter Trogh (In Flanders Fields Museum), en wetenschappelijk medewerkers van Liberaal Archief/Liberas Kim Descheemaeker, Ruben Mantels en Marc Haegeman.

LA Cahier 4: ’t Gruwzaam Oorlogsland