Menu
Saint-Georges Boy Scouts winnen wedstrijd mooiste aanwinst
Collectie
dinsdag 16 januari 2024
Geschreven door: Kris De Beule

Het archief van de Saint-Georges Boy Scouts Gand wint dit jaar de wedstrijd voor de mooiste aanwinst. De Franstalige burgerij en het Franstalige verenigingsleven in Gent blijven interessante verzamelgebieden voor Liberas, dat bewijst deze verdiende winnaar. Deze scoutsgroep werd gesticht in 1924 en rekruteert vooral in de Gentse Franstalige families.

Plaatsen twee en drie haalden dit jaar evenveel stemmen: een verkiezingsaffiche voor de Liberale Partij en een reeks microfilms van de krant Journal de Gand. De verkiezingsaffiche n.a.v. de parlementsverkiezingen van 20 november 1921 hekelt het Antwerpse verbond tussen de socialist Camille Huysmans en de christendemocraat Frans Van Cauwelaert. Reeds enkele jaren bezit Liberas een Franstalige versie van deze affiche. In 2023 kwam ook de zeldzame Nederlandstalige variant in de collectie.

Meer dan 130 microfilms met daarop edities van Journal de Gand werden in 2023 aan Liberas geschonken. Journal de Gand was vooral in de negentiende eeuw één van de toonaangevende kranten in de Arteveldestad. Het laatste nummer verscheen in 1923. Momenteel worden deze microfilms gedigitaliseerd.

Deze wedstrijd is elk jaar een mooie graadmeter. Liberas wil de vinger aan de pols houden en de uitslag toont aan dat het collectiebeleid zeer geapprecieerd wordt. De affiche behoort tot het traditionele verzamelgebied Vrijheid & democratie waarin liberaal geïnspireerd erfgoed wordt verzameld. De microfilms bevinden zich op grens tussen Vrijheid & democratie (Journal de Gand was een liberale krant) en Vrijheid & meningsuiting, het verzamelgebiedwaarin Liberas journalistiek erfgoed verzamelt.

Ook de winnaar is niet in één vakje te plaatsen. De Gentse Franstalige burgerij zit vaak in vrijzinnig-liberale hoek, maar het verzamelgebied Vrijheid & onderwijs behelst niet enkel schoolerfgoed maar ook bredere vormen van educatie zoals jeugdbewegingen. Ook daar hoort deze winnaar dus deels in thuis.

Vijf winnaars kregen intussen een digitale boekenbon in hun mailbox.