Menu
Sportkring Deinze
Collectie
donderdag 28 februari 2019

Liberas/Liberaal Archief bewaart verenigings- en personenarchieven die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van het liberalisme in de breedste zin van het woord. Tot de collectie verenigingsarchieven behoren ook heel wat sportverenigingen. Onder meer het archief van Sportkring Deinze (SK Deinze) van de oprichting in 1926 tot 1987 vond in Liberas/Liberaal Archief onderdak.
Het verhaal van SK Deinze is nauw verknoopt met dat van de liberaal gezinde ondernemersfamilie Torck. Bij de oprichting van SK Deinze werd kinder- en speelwagenfabrikant Emiel Torck aangesteld als voorzitter. In 1932 werd hij opgevolgd door zijn zoon Georges die meer dan een halve eeuw voorzitter bleef, tot 1988. Ook van Emiel en Georges Torck wordt archief bewaard in Liberas/Liberaal Archief.
Het archief van SK Deinze (en bij uitbreiding dat van andere sportarchieven) is een onvermoede bron voor genealogen en lokale heemkundigen. In het tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen Vlaamse Stam verscheen een artikel van Kim Descheemaeker, onderzoeksmedewerker Liberas/Liberaal Archief, waarin ze dit archief uitgebreid bespreekt.

Klik hier om dit artikel te lezen.

Klik hier voor de inventaris van het archief van SK Deinze.

Klik hier voor de inventaris van het archief van Emiel Torck.

Klik hier voor de inventaris van het archief van Georges Torck.

Sportkring Deinze