Menu
Symposium 30 jaar abortuswetgeving in België: een verslag
Onderzoek
maandag 29 november 2021
Geschreven door: Kim Descheemaeker

Op donderdag 28 oktober 2021 vond in Gent een symposium plaats naar aanleiding van 30 jaar abortuswetgeving in België (wet van 3 april 1990). Organisatoren Liberas en CAVA-VUB verwelkomden een 70-tal deelnemers uit diverse disciplines (geneeskunde, recht, psychologie, sociologie, ethiek, …) en in diverse hoedanigheden (academici, studenten, zorgverleners, …). Maar liefst 15 sprekers kregen het woord en kleurden de dag elk op hun eigen wijze in. Een debat gemodereerd door Eline Delrue (auteur van het boek Onverwachting) met deelname van Freddy Mortier, Heleen Debruyne, Lut Daniëls en Sara De Mulder sloot de bijeenkomst af.

De voormiddag was ingevuld met een historisch luik. Trui Deschuyffeleer bracht op basis van haar masterscriptie een verhaal over de invloed van de vrijzinnige beweging op de invoering van seksuele vorming in het officieel onderwijs. Jolien Gijbels (doctoraatsonderzoeker KULeuven) bracht verslag over het medisch discours in de 19de eeuw en de debatten tussen katholieke en liberale geneesheren over de vraag of de vrouw dan wel de foetus voorrang diende te krijgen bij moeilijkheden tijdens de bevalling. Karen François (hoogleraar VUB) kruidde haar bijdrage over de tweede feministische golf met een aantal geëngageerde inzichten. Historica en initiatiefnemer voor de studiedag Kim Descheemaeker (Liberas) zette de weg uiteen naar het totstandkomen van de wet in 1990 met vooral aandacht voor de rol van de liberale politica Lucienne Herman-Michielsens. Deze persoon stond ook centraal in het onderzoek dat Marie Hoste verrichte voor haar masterscriptie rechten.

De namiddagzitting bouwde verder op het juridisch gedeelte. Eva Brems (hoogleraar UGent) bracht online verslag uit over hoe het concept abortus is terug te vinden in het internationale recht rond mensenrechten. Doctoraatsonderzoeker Fien De Meyer (UAntwerpen) ging dieper in op het wettelijke kader van de voorbije 30 jaar, de knelpunten in de huidige wetgeving en de actuele wetgevende initiatieven.

Gily Coene (hoogleraar VUB), Ladan Rahbari (UGent en UVA) en Ann Heirman (UGent) volgden met meer toegepaste ethische inzichten over respectievelijk abortus als onderdeel van de feministische strijd in het algemeen, over de situatie in Iran en abortus binnen de leer van het boeddhisme. Een politieke benadering van Karen Celis (hoogleraar VUB) verduidelijkte de rol van diverse (tegengestelde) belangengroepen in het totstandkomen van de abortuswetgeving.

Het slot was voorbehouden voor de mensen uit de praktijk. Katrien Schaubroeck (hoogleraar UAntwerpen) belichtte in haar presentatie, samen voorbereid met Gertie Driessen, de emotionele dimensie (o.a. het begrip spijt). Dorian Accoe (doctoraatsstudent, in samenwerking met Veerle Provoost, hoogleraar UGent) bekeek de rol van de man bij de keuze voor abortus. Lut Daniëls lichtte tot slot in een geëngageerd betoog de werking en de rol van de abortuscentra toe.

Het geïnteresseerde publiek kon het diverse programma smaken en ging geëngageerd in gesprek met de sprekers en panelleden.

De presentaties kunnen herbekeken worden via het YouTube-kanaal van Liberas.