Menu
Tweede Karel Poma-lezing (11.9.2018).
Activiteit
vrijdag 17 augustus 2018

Op dinsdag 11 september 2018 vond in Antwerpen de Tweede Karel Poma-lezing plaats. In een volle zaal van het Elzenveld luisterden de aanwezigen geboeid naar Caroline Pauwels. De rector van de VUB gaf er een actuele invulling aan de waarden van de Verlichting. Haar helder en mooi gestructureerd betoog gaf zij de titel mee “Verlichting als levenskunst”. De spreker vertrok van vier bouwstenen, met name de rede, de wetenschap, het humanisme en het possibilisme. In zijn openingswoord had ook staatssecretaris Philippe De Backer reeds gesteld dat de waarden van de Verlichting en de vrijheid continu dienen te worden verdedigd.

Liberaal Archief/Liberas is een van de vele organisaties die deze avond mee ondersteunen. Het is vanuit de missie van de organisatie belangrijk dat een dergelijke fundamentele lezing wordt geregistreerd en bewaard. Op de Facebook-pagina kon de Karel Pomalezing (net zoals in 2017) live worden gevolgd (en is er ook nu nog te bekijken).

Klik hier

De digitale opname belandt eveneens in de audiovisuele collectie en is meteen voor de toekomst bewaard.

De tekst van deze Tweede Karel Pomalezing verscheen overigens ook in brochurevorm en is te consulteren in de bibliotheek van Liberaal Archief/Liberas of aan te schaffen bij uitgeverij Academic & Scientific Publishers (ASP).

Klik hier

Tweede Karel Poma-lezing (11.9.2018).