Menu
Uitnodigingen Willemsfonds online
Digitalisering
maandag 8 mei 2023
Geschreven door: Peter Laroy

In het Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur bevinden zich twee omslagen met uitnodigingen voor activiteiten van de afdelingen uit de periode 1880-1886. Voor en na deze periode zitten deze stukken meestal tussen de inkomende briefwisseling. Het is niet helemaal duidelijk waarom net voor deze periode deze documenten apart zijn bewaard. Ter aanvulling op de reeds digitaal beschikbare inkomende briefwisseling zijn sinds april 2023 deze stukken integraal te bekijken en digitaal doorzoekbaar via de website www.liberas.eu.

De stukken geven vooral een blik op het leven en werken in de verschillende afdelingen. De eerste helft van de jaren 1880 ging het de afdelingen (meestal opgericht in het decennium ervoor) behoorlijk voor de wind. Dankzij de uitnodigingen krijgen wij een blik op de sprekers die aan bod kwamen en welke thema’s zij behandelden. Meestal waren het mannen en een enkele keer toch ook een vrouw, zoals in Tienen op 18 april 1886 wanneer mevrouw Cortebeek een voordracht houdt over de rol van de vrouw in de samenleving. Vaak gaat het om historische en cultureel geïnspireerde lezingen, al dan niet ondersteund met een of andere lantaarnprojectie (‘oxymorisch licht’).

De uitnodigingen bevatten naast gegevens over lezingen ook een schat aan informatie over liederen en toneelstukken die in deze periode van de 19de eeuw populair waren bij het ledenpubliek van het Willemsfonds. Naast componisten en uitvoerders zijn heel wat volledige liedteksten op deze stukken terug te vinden. Ook over de organisatie en de gebruiken op deze bijeenkomsten is in de kleine lettertjes informatie te vinden: de deuren zijn tijdens de uitvoering gesloten, verboden te roken, kinderen onder 12 jaar zijn soms expliciet niet toegelaten, een uitnodiging is in veel gevallen strikt op naam en dient ook te worden meegebracht als bewijs van toelating.

Neem zelf een kijkje in deze interessante historische bron. Meer dan 200 uitnodigingen zijn vanaf nu hier doorzoekbaar of worden opgenomen in zoekresultaten.