Menu
UPDATE coronavirus september 2021
Activiteit
maandag 6 september 2021

Algemeen

Liberas spant zich in om een bezoek aan het gebouw in veilige omstandigheden te laten verlopen. Met het betreden van het gebouw engageert de bezoeker zich om de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen correct en stipt na te leven. Dit is in het belang van de bezoeker zelf maar ook in het belang van anderen.

Raadplegen collectie

De leeszaal van Liberas is geopend tijdens de kantooruren vanaf 1 september 2021. Het is aangeraden om voor uw bezoek de stukken aan te vragen of de aard van uw onderzoek mee te delen. Tijdens uw bezoek dienen alle veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden. Informeer ook steeds naar de mogelijkheden van onze digitale dienstverlening.

Publiekswerking

Omwille met de nog steeds wisselende situatie in verband met de bestrijding van het coronavirus kan de agenda onderhevig zijn aan wijzigingen. Raadpleeg steeds de website voor de laatste stand van zaken of neem telefonisch of via mail contact op.

UPDATE coronavirus september 2021