Menu
UPDATE coronavirus juni 2021
Activiteit
donderdag 6 mei 2021

Algemeen

Liberas volgt de maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd om het corona-virus te bestrijden. Er wordt aangeraden gebruik te maken van het digitale aanbod op de website. Neem contact op voor hulp via e-mail (info@liberas.eu) of telefonisch (09/221.75.05).

Liberas doet inspanningen om een bezoek aan het gebouw in veilige omstandigheden te laten verlopen. Met het betreden van het gebouw engageert de bezoeker zich om de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen correct en stipt na te leven. Dit is in het belang van de bezoeker zelf maar ook in het belang van anderen.

Raadplegen collectie

Er wordt aangeraden zo veel mogelijk gebruik te maken van het digitale aanbod op de website. Het raadplegen van de collectie in de leeszaal kan enkel na het maken van een afspraak, per mail (info@liberas.eu) of telefonisch (09/221.75.05). Gelieve steeds datum en uur te vermelden, en de stukken die u wenst te raadplegen. Tijdens uw bezoek dienen alle veiligheidsvoorschriften gevolgd te worden.

Tentoonstellingen

Tentoonstellingen kunnen bezocht worden tijdens de kantooruren, reserveren is echter verplicht en kan telefonisch via 09/221.75.05.

Agenda

Omwille van de onzekere situatie in verband met de bestrijding van het coronavirus is de agenda onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg steeds de website voor de laatste stand van zaken. Waar mogelijk worden lezingen digitaal aangeboden.

UPDATE coronavirus juni 2021