Menu
Vlaggensymboliek
Collectie
dinsdag 11 juni 2019

De vlaggencollectie van Liberas/Liberaal Archief bestaat uit meer dan 300 vlaggen, banieren, vaandels en wimpels. Vlaggen waren en zijn letterlijk het uithangbord van een vereniging. Oudere exemplaren staan dikwijls bol van de symboliek.

De Verenigde Verkopers van De Nieuwe Gazet
Een van de vlaggen uit de collectie is afkomstig van de ziekenkas De Verenigde Verkopers van De Nieuwe Gazet uit Antwerpen. De Nieuwe Gazet werd op 1 december 1897 opgericht als Antwerpse liberale krant. In 1899 werd de ziekenkas ‘De Verenigde Verkoopers van De Nieuwe Gazet’ gesticht, met Leopold De Jongh als voorzitter. Daarvoor kregen de verkopers financiĆ«le steun van het bestuur van De Nieuwe Gazet. In het begin van de jaren 1920 schonk het bestuur ook een zijden vlag aan de Verenigde Verkopers, ontworpen en vervaardigd door Paul Bury.

Symboliek
Bij het zoeken naar informatie over De Verenigde Verkopers van De Nieuwe Gazet, bleek in de Geschiedenis onzer Maatschappijen van Willem Schepmans (1925), naast heel wat uitleg over het ontstaan en de werking van de vereniging, ook een hele passage te staan die gewijd was aan de symboliek op de vlag van de vereniging. Schepmans vertelt over de vlag het volgende: ‘De driekleurvaan doelt op de vaderlandslievende houding en de gehechtheid aan de Belgische nationale instellingen. De vrouwenfiguur, in haar lichtpurperen gewaad, symboliseert de gazet: eenerzijds houdt zij de fakkel van vrijheid en volksverlichting omhoog, terwijl zij de andere hand beschermend over een herstellende zieke uitstrekt. Op een lichtblauwen fond prijkt in donkerblauwe letters de titel van het blad: die kleuren wijzen op de liberale strekking. Een gouden zonne zendt haar gouden stralen opwaarts, als zooveel vereende krachten van het vrijzinnige leger om zijn idealen te verspreiden over het land en te doen zegepralen. De veilranken, die de beelden omsluieren, drukken de rotsvaste trouw uit van het blad aan de grondbeginselen der liberale partij, zooals zij voor de verkoopers beduiden, dat zij trouwrol [sic, trouwvol] zich gehecht hebben aan zijn dienst. Een strik met de oranje-blanje-blauwe kleuren, de geuzenkleuren, versieren [sic, versiert] de piek en herinneren ons aan den strijd voor de gewetensvrijheid.’

Meer informatie over vlaggen van verenigingen is te vinden in de brochure Wat en hoe-boekje: vlaggen van de erfgoedcel CO7.
Hebt u zelf nog een vlag of vlaggen van liberale verenigingen? Wij ontvangen ze graag als schenking/bewaargeving of komen ze graag fotograferen. Neem gerust contact op voor meer info.

Vlaggensymboliek