Menu
Willemsfonds Brugge 150 jaar
Collectie
donderdag 28 april 2022
Geschreven door: Peter Laroy

Op 21 december 1871 ontving het Hoofdbestuur van het Willemsfonds in Gent een brief waarin enkele Brugse leden van het Willemsfonds lieten weten in die stad een afdeling op te richten. Een eerste vergadering werd ingepland op zondag 21 januari 1872 in herberg Den Hollander op de Kleine Vismarkt. Uitnodigende leden waren P. Boutens, Ch. Canneel, F. Deffranne, Ferd. Dhauw, Edw. Gailliard, J. Herreboudt, Jacq. Lambrechts, Alph. Meynne, J. Sabbe, Schoofs, Em. Vanden Bussche en K. Versnaeyen. Op 24 maart 1872 vond de officiële stichtingsvergadering plaats in de Ronde Zaal van het Boterhuis in de St. Jacobsstraat. Een uiteenzetting van het doel en de werking van het Willemsfonds werd er voorafgegaan en gevolgd door telkens drie liederen. De aanwezigen verkozen een eerste bestuur en de afdeling schoot uit de startblokken.

Deze oprichting van Willemsfonds Brugge 150 jaar geleden werd op zaterdag 23 april 2022 herdacht met een feestelijke academische zitting in de Gotische Zaal van het Stadhuis Brugge. Voorzitter Katrien Dotselaere leidde en omkaderde de zitting waarin om te beginnen de Brugse schepen en volksvertegenwoordiger Jasper Pillen een overzicht gaf van de rijke geschiedenis van de afdeling. Vervolgens kreeg prof. Wim Vandenbussche het woord om beschouwingen te plaatsen bij de taalstrijd in Brugge en de rol van het Willemsfonds hierbij. Herhaaldelijk vielen de namen van figuren zoals Julius Sabbe, Jules Boedts, Victor Sabbe en Ernest Schepens, elk in hun tijd steunpilaren van het Willemsfonds en bij uitbreiding van het Vlaamsgezind vrijzinnig liberalisme in Brugge. Brugs schepen Mercedes Van Volcem sloot de zitting af, met verwijzing naar de vele inspanningen van het Brugse stadsbestuur om het rijke erfgoed te bewaren en in de kijker te zetten.

Liberas beschikt over heel wat archiefmateriaal dat dit interessante Brugse verleden documenteert. Over de geschiedenis van het Brugse Willemsfonds schreef Liberas-medewerker Bart D’Hondt in 2004 een uitgebreide studie (online te raadplegen). De Erfgoedkring Ernest Schepens publiceerde in samenwerking met Liberas ook ledenlijsten, bestuurssamenstellingen en ledenlijsten (online te raadplegen).