Menu
Lucienne Herman-Michielsens.
Collectie
donderdag 22 februari 2018

De liberale senator Lucienne Herman-Michielsens (1926-1995) was zonder twijfel een van de belangrijkste vormgevers van het naoorlogse feminisme in ons land. Zij was actief binnen de PVV-vrouwen en in de commissie van het Statuut van de Vrouw in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (1973-74). Gedurende een heel korte periode was ze ook staatssecretaris van de Vlaamse Gemeenschap (van mei tot oktober 1980).

Ze zal vooral bekend blijven als de initiatiefneemster van de abortuswetgeving in ons land. Na een jarenlange parlementaire strijd, samen met haar Franstalige compagnon-de-route Roger Lallemand (PS), werd in 1990 de abortuswet goedgekeurd. Koning Boudewijn weigerde deze wet te ondertekenen, wat leidde tot de zogenaamde ‘mini-koningskwestie’.

In haar archief, dat in Liberaal Archief/Liberas wordt bewaard, zijn vanzelfsprekend de dossiers en briefwisseling inzake haar abortusvoorstel terug te vinden, maar haar werk in de Senaat bestreek veel meer terreinen. Euthanasie, draagmoederschap, omgaan met mensen met een beperking, familierecht, vrouwenrechten en geweld tegen vrouwen zijn slechts enkele van de vele thema’s waarrond zij werkte. Ook de grondwettelijke erkenning van de vrijzinnigheid was een thema dat haar na aan het hart lag. De dossiers bevatten telkens een combinatie van aantekeningen, teksten van tussenkomsten of wetsvoorstellen, brieven van collega’s en drukkingsgroepen, en vaak ook documentatie en persknipsels.

Het archief bestrijkt de periode 1939-1993 en heeft een totale omvang van 28,5 strekkende meter.

Klik hier voor de inventaris.

De raadpleging van het archief is aan beperkingen onderworpen, en is mogelijk na toestemming van een verantwoordelijke van Liberaal Archief/Liberas.

Lucienne Herman-Michielsens.