Menu
Archief
Vrij zoeken
Uitgebreid zoeken

Liberas bewaart ruim 10 kilometer archief van verenigingen/organisaties, personen en families die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van het liberalisme in de breedste zin van het woord. Naast archieven uit de “liberale zuil” bevat de collectie ook archieven van verenigingen/organisaties, personen en families die liberaal geïnspireerd zijn, handelen vanuit het vrijheidsdenken of op één of andere manier een band hebben met de liberale beweging.

De archieven zijn doorzoekbaar via het archievenoverzicht en de zoekfunctie. Van alle in de catalogus opgenomen archieven is een globale beschrijving beschikbaar. Aan meer dan 700 van deze beschrijvingen is een inventaris gekoppeld die de inhoud van het archief meer in detail beschrijft. Raadpleging van archieven is mogelijk in de leeszaal en is soms aan beperkingen en/of voorwaarden gebonden. Het is handig en efficiënt om voor het bezoek reeds contact op te nemen in verband met de stukken die u wenst in te zien.

Klik hier voor het leeszaalreglement
Klik hier voor het beleid rond raadpleegbaarheid van archieven

De huidige collectie bestaat uit archieven van onder andere:

 • Partijen (Liberale Partij – PVV/PLP – PVV – VLD – Open Vld, Vivant, Liberaal Appel, Lijst Dedecker) en hun lokale en regionale afdelingen, drukkingsgroepen, bewegingen, denktanks en studiecentra.
 • Culturele verenigingen zoals het Willemsfonds, toneelverenigingen, muziekverenigingen, bibliotheken enz.
 • Sport- en ontspanningsverenigingen zoals turnclubs, voetbalclubs, feestkringen enz.
 • Doelgroepverenigingen: vrouwenverenigingen, jongeren- en studentenverenigingen, seniorenverenigingen en oud-strijdersverenigingen.
 • Sociale verenigingen en organisaties zoals mutualiteiten, spaarkassen, caritatieve en liefdadigheidsorganisaties, ziekenhuizen, homes en preventoria enz.
 • Liberale/niet-confessionele vrije scholen, organisaties voor volwassenonderwijs, schoolbonden, ouderverenigingen, oud-leerlingenbonden e.a. parascolaire organisaties die aansluiten bij liberale/niet-confessionele initiatieven of bij het officieel onderwijs.
 • Vakbonden, werkmanskringen e.a. werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, middenstandsorganisaties en beroepsverenigingen.
 • Coöperatieves, beheersmaatschappijen van onroerend goed (vnl. Liberale Huizen) en bedrijven.
 • Kranten, tijdschriften en uitgevers.
 • Vrijmetselaars- e.a. loges.
 • Politieke mandatarissen, leden en bestuursleden van eerder vermelde verenigingen en organisaties, journalisten, auteurs, intellectuelen, figuren uit de onderwijswereld (onderwijzers en inspecteurs) en kunstenaars.

Archieven kunnen aan Liberas worden geschonken of in bewaring worden gegeven. Eventuele beperkingen inzake raadpleegbaarheid van gedeponeerde archieven worden bij contract vastgelegd.