Menu
Colloquium Boerenkrijg
Activiteit
maandag 31 juli 2023
Geschreven door: Peter Laroy

Op zaterdag 7 oktober 2023 vindt in St.-Niklaas een historisch colloquium plaats rond de Boerenkrijg (oktober-december 1798). De culturele archieven Liberas, ADVN en KADOC-KULeuven werken mee aan deze bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van de 225ste verjaardag van deze opstand tegen de Franse bezetter.

Programma

9.30       Onthaal

10.00    Verwelkoming

Peter de Wilde, nationaal voorzitter Davidsfonds

10.10     Inleiding over de Boerenkrijg

Peter Laroy, dagvoorzitter en directeur Liberas

10.20     Internationale diplomatieke context (1798-1799) van de Boerenkrijg

Frederik D’hondt, prof. rechtsgeschiedenis & diplomatieke geschiedenis VUB

10.40     Opstanden in de Vendée 

Fred Stevens, em. hoogleraar rechtsgeschiedenis KULeuven

11.00     Koffiepauze

11.20     Landelijke opstanden in de 18de eeuw (1710-1790)

Wouter Ryckbosch, hoofddocent stedelijke geschiedenis VUB

11.40     Hadden de brigands een ideologie?

Frank Judo, historicus

12.00     Opstanden in de Noordelijke Nederlanden rond 1798

Raymond Kubbens, senior adviseur bij de (Nederlandse) onderwijsraad

12.30     Middagpauze

14.00     Het natievormende karakter van de Boerenkrijg

Kasper Swerts, wetenschappelijk medewerker ADVN – NvC

14.20     Davidsfondsherdenkingen van de Boerenkrijg (1898 – 1948 – 1998)

Joris Colla, wetenschappelijk medewerker KADOC

14.40    Spaenooghe, een Waas burger in deze woelige periode

Tom Verschaffel, gewoon hoogleraar KULeuven en KULAK

15.00     Dagconclusies                   

Brecht Deseure, Koninklijke Bibliotheek en ULB

15.20    Afsluiting   

Lieven Dehandschutter, burgemeester van Sint-Niklaas

15.30 – 17.00      Receptie

Praktische gegevens

Datum: zaterdag 7 oktober 2023 (9.30u-17.00u)

Plaats: Secundaire school, Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie, Spoorweglaan 100, 9100 Sint-Niklaas

Toegangsprijs (inclusief lunch): 30.00 euro (leden DF: 25 euro)

Inschrijven via deze link.

Dit colloquium is een organisatie van Davidsfonds Waasland, de Koninklijke Oudheidkundige Kring Waasland en de Erfgoedcel Waasland in samenwerking met Davidsfonds Nationaal. Voor inlichtingen, contacteer dhr. Chris De Beer (chris.debeer@just.fgov.be)

Illustratie: L. De Meyer in H. Conscience, De Boerenkrijg (Antwerpen, De Sikkel, 1948, p. 157).