Menu
Sporen van democratie
Collectie
dinsdag 14 januari 2020

Begin 2020 is Liberas van start gegaan met het project Sporen van democratie. De Vlaamse overheid voorziet een projectsubsidie in het kader van de “inhaalbeweging digitale collectieregistratie”, en een nieuwe medewerker wordt ingezet op het project.  

Sporen van democratie  maakt het verkiezingserfgoed dat bewaard wordt in Liberas toegankelijk en beschikbaar. Verkiezingen zijn niet enkel hoogtepunten van democratie maar ook vaak scharniermomenten die de samenleving grondig kunnen wijzigen. Het ontsluiten van dit verkiezingserfgoed leidt tot betere inzichten in de recente geschiedenis.

Deze historisch gegroeide collectie – van 1831 tot vandaag – bevat naast de klassieke affiches, folders en brochures ook een divers gamma aan objecten, van verkiezingsborden tot allerlei gadgets. Bij de recente lokale (2018) en nationale (2019) verkiezingen verzamelde Liberas voor het eerst ook een grote hoeveelheid digital born archief (social media en websites). Overigens omvat het project niet uitsluitend liberaal verkiezingserfgoed. Ongeveer 20% van het materiaal is afkomstig van partijen met een andere ideologie. Deze zaken werden bewaard als voorbeelden van zogenaamde “tegenpropaganda”.

Verkiezingserfgoed stond in 2018 reeds in de kijker op Erfgoeddag. In Liberas liep toen de tentoonstelling Stem Sixties! over de diverse nationale verkiezingen tijdens de gouden jaren zestig. Bij de samenstelling van deze tentoonstelling kwam meer dan ooit de verrassende rijkdom van deze collectie naar voren. Tegelijk groeide toen het besef dat deze collectie dringend ontsloten moest worden. Met de opstart van dit project is de eerste aanzet hiertoe gegeven.

Sporen van democratie