Menu
150 jaar Willemsfonds Gent.
Collectie
dinsdag 30 januari 2018

Halfweg de jaren 1860 besloot het Willemsfonds tot de oprichting van lokale afdelingen. Dit gebeurde vooral op initiatief van secretaris Julius Vuylsteke. Hij begreep als geen ander dat de ideeën van het Willemsfonds landelijk verspreid moesten worden. De eerste afdeling die het levenslicht zag was – hoe kon het ook anders? – deze van Gent, bakermat en tot op heden ook zetel van het Willemsfonds Algemeen Bestuur. De stichtingsvergadering vond plaats op 13 januari 1868. Willemsfonds Gent bestaat dus 150 jaar, een ideale aanleiding om het archief van deze oudste afdeling even in de kijker te zetten.

Decennialang werd een deel van het archief beheerd door bestuurslid Angèle Van Geluwe-Eggermont die alles nauwgezet bijhield en netjes klasseerde. Haar activiteitendossiers zijn in het archief terug te vinden, net als de fotoalbums die ze hiervan samenstelde. Enkele recentere schenkingen, met voornamelijk archief van na 2000, werden nog niet in de inventaris opgenomen.

Klik hier voor de inventaris van het archief van Willemsfonds Gent.

Afbeelding: ingebonden briefwisseling van Willemsfonds Gent, met onder meer voorgedrukte uitnodiging van afdelingssecretaris Max Rooses, 1868

150 jaar Willemsfonds Gent.