Menu
Kranten en tijdschriften
Vrij zoeken
Uitgebreid zoeken

Liberas beschikt over een uitgebreide collectie kranten, weekbladen en partijperiodieken (meer dan 4.000 plaatselijke, nationale en internationale titels). De beschrijvingen hiervan zijn terug te vinden via de bibliotheekcatalogus.

Heel wat titels zijn gedigitaliseerd en op deze website volledig doorzoekbaar (zoekbalk op deze pagina). Het gaat hier concreet om

 • Ambtelijke Mededeelingen van de Liberale Partij (1945-1951)
 • Baes Kimpe (1857-1859)
 • Berichtenblad (FELIM) (1988)
 • BK Magazine (2005)
 • Blauw. Open Vld Ledenblad (2008-2014)
 • Bulletin Officiel de la Ligue Nationale de Propagande Libérale (1901-1903)
 • Bulletin Officiel du Parti Libéral (1945-1951)
 • CLSB-reflex (1981-1989)
 • Cultuurklanken (1977-1980)
 • De Blauwe Vaan (1922-1966)
 • De Burgerkrant (1993-2004)
 • De Goedendag (1913)
 • De Huidevetter (1998-2012)
 • De LBG Courant (1983-2011)
 • De Liberale Mutualiteit. Driemaandelijks orgaan van de Nationale Bond der Liberale Mutualiteitsfederatiën van België (1952-1978)
 • De Roskam (1909-1911)
 • De Schakel (1966-1972)
 • De Stad Eecloo (1890-1914)
 • De Week (1909-1912)
 • Demain Politique (1964-1968)
 • Diesterwegs Hulpkas (1914)
 • Echo. Tijdschrift van het Nationaal Verbond van de Liberale Jonge Mutualisten (1976-2003)
 • Eerst Vrij (1958)
 • Eerst Vrijheid (1956-1958)
 • Felim Flash (1973-1974)
 • Felim-nieuws (1978-1991)
 • Geluk in ’t Werk (1927-1966)
 • Het Arbeidersblad (1893-1895)
 • Het Vade-mecum van de PVV-gemeenteverkozenen (1971-1979)
 • Het Volksbelang (1867-2016)
 • Het weekblad van Yper en het arrondissement (1914)
 • Info-VSOA (1984-1990)
 • Informations Sociales de Solidarité, Groupement Social Féminin Libéral (1948-1984)
 • Koerier van het LVZ (2002-2019)
 • Kortweg. Driemaandelijks Tijdschrift voor het Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2001-2021)
 • Kruimels (1960-1974)
 • La Flandre Libérale (1874-1910)
 • L’Appel (1914)
 • Le Vade-mecum de l’Elu Communal PLP (1971-1979)
 • Liberaal Leven. Maandblad der Liberale Partij (1959-1960)
 • Liberaal Reflex (1980-2000)
 • Liberaal Vlaams Archief (1956-1968)
 • Liberaal Weekblad van Sint-Amandsberg (1885-1888)
 • Liberale Mutualiteit. Ledenblad van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten (1970-2010)
 • Liberale partij. Tijdschrift voor informatie en documentering (1948, 1951)
 • Liberale Stem. Daden en Verwezenlijkingen van de Liberale Ministers (1957-1958)
 • Liberalisme. Driemaandelijkse Publicatie van de Liberale Familie (1990-2001)
 • Liberalisme. Revue Trimestrielle de La Famille Libérale (1990-1997)
 • Libéralisme Mondial (1954-1957)
 • Librement. Organe Trimestriel de la Jeunesse Syndicale Libérale (1973-1980)
 • LVV. Maandblad van Het Liberaal Vlaamsch Verbond (1922-1924)
 • Matobes. Toneeltijdschrift (1981-1993)
 • Neohumanisme (1936-2017)
 • Nieuwsbrief Herman De Croo Centrum (2005-2012)
 • Nieuwsbrief Stichting Herman De Croo (1990-2004)
 • Omzendbrief. Willemsfonds Algemeen Bestuur (1943-1977)
 • Ons Blad (2006-2017)
 • Ons Blad. Orgaan der Koninklijke Maatschappij Van Crombrugghe’s Genootschap (1977-1986)
 • Ons Gedacht (1928)
 • Onze Strijd (1919-1925)
 • Open Vld Magazine (2007)
 • Parti Libéral. Bulletin périodique d’information et de documentation (1948, 1951)
 • Paters en Nonnen (1877)
 • Présence Libérale. Actes et Réalisations des Ministres Libéraux (1957-1958)
 • PVV Flitsen (1968-1969)
 • PVV Magazine (1975-1982)
 • PVV – Provincies en gemeenten. Maandelijks orgaan van het nationaal verbond der PVV-provincie en gemeentemandatarissen (1969)
 • PVV – Provincies en gemeenten. Tijdschrift van de federatie van gemeenteraadsleden en provincieraadsleden van de PVV (1965-1969)
 • Stoot. Tijdschrift voor en door Jongeren (1962-1964)
 • Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek (1985-2010)
 • Vie Libérale. Publication Mensuelle du Parti Libéral (1959-1960)
 • VLD Magazine (2006)
 • Voor Taal en Vrijheid (1922-1929)
 • Vooruitgang (1976-1983)
 • Vrij (1947-1958)
 • Vrij Limburg (1911-1962)
 • Vrij. Maandblad van de PVV (1982-1992)
 • Vrijheidsliefde (1933-1939)
 • Vrijuit. Trimestrieel Kontaktblad van de Liberale Syndicale Jeugd (1973-1980)
 • World Liberalism (1951-1957)

In de toekomst wordt dit verder aangevuld.

In samenwerking met het Stadsarchief van Diksmuide zijn ook volgende liberale kranten doorzoekbaar op deze website:

 • Het Weekblad van Dixmude (1845-1879)
 • De Dixmudenaar (1880-1930)

Niet-gedigitaliseerde publicaties kunnen in de leeszaal worden geraadpleegd (papier en microfilm).