Menu
Kranten
Vrij zoeken
Uitgebreid zoeken

Liberas beschikt over een uitgebreide collectie liberale kranten, liberale weekbladen en liberale partijperiodieken (meer dan 3.600 plaatselijke, nationale en internationale titels). De beschrijvingen hiervan zijn terug te vinden via de bibliotheekcatalogus.

Enkele titels zijn gedigitaliseerd en op deze website volledig doorzoekbaar (zoekbalk op deze pagina). Het gaat hier concreet om Ambtelijke Mededeelingen van de Liberale Partij (1945-1951), Baes Kimpe (1857-1859), BK Magazine (2005), Blauw. Open Vld Ledenblad (2008-2014), Bulletin Officiel de la Ligue Nationale de Propagande Libérale (1901-1903), Bulletin Officiel du Parti Libéral (1945-1951), Cultuurklanken (1977-1980), De Blauwe Vaan (1922-1966), De Burgerkrant (1993-2004), De Goedendag (1913), De LBG Courant (1983-2011), De Liberale Mutualiteit. Driemaandelijks orgaan van de Nationale Bond der Liberale Mutualiteitsfederatiën van België (1952-1978), De Roskam (1909-1911), De Schakel (1966-1972), De Stad Eecloo (1890-1914), Diesterwegs Hulpkas (1914), Eerst Vrij (1958), Eerst Vrijheid (1956-1958), Geluk in ’t Werk (1927-1966), Het Arbeidersblad (1893-1895), Het Volksbelang (1867-2016), Het weekblad van Yper en het arrondissement (1914), Kortweg. Driemaandelijks Tijdschrift voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2001-2021), Kruimels (1960-1974), La Flandre Libérale (1874-1910), L’Appel (1914), Liberaal Leven. Maandblad der Liberale Partij (1959-1960), Liberaal Reflex (1980-2000), Liberaal Vlaams Archief (1956-1968), Liberaal Weekblad van Sint-Amandsberg (1885-1888), Liberale Stem. Daden en Verwezenlijkingen van de Liberale Ministers (1957-1958), Liberalisme. Driemaandelijkse Publicatie van de Liberale Familie (1990-2001), Liberalisme. Revue Trimestrielle de La Famille Libérale (1990-1997), LVV. Maandblad van Het Liberaal Vlaamsch Verbond (1922-1924), Matobes. Toneeltijdschrift (1981-1993), Neohumanisme (1936-2007), Nieuwsbrief Herman De Croo Centrum (2005-2012), Nieuwsbrief Stichting Herman De Croo (1990-2004), Ons Blad (2006-2017), Ons Gedacht (1928), Onze Strijd (1919-1925), Open Vld Magazine (2007), Paters en Nonnen (1877), Présence Libérale. Actes et Réalisations des Ministres Libéraux (1957-1958), PVV Flitsen (1968-1969), PVV Magazine (1975-1982), Stoot. Tijdschrift voor en door Jongeren (1962-1964), Vie Libérale. Publication Mensuelle du Parti Libérale (1959-1960), VLD Magazine (2006), Voor Taal en Vrijheid (1922-1929), Vooruitgang (1976-1983), Vrij (1947-1958), Vrij Limburg (1911-1962), Vrij. Maandblad van de PVV (1982-1992) en Vrijheidsliefde (1933-1939). In de toekomst wordt dit verder aangevuld.

Niet-gedigitaliseerde publicaties kunnen in de leeszaal worden geraadpleegd (papier en microfilm).