Menu
Kranten en tijdschriften
Vrij zoeken
Uitgebreid zoeken

Liberas beschikt over een uitgebreide collectie kranten, weekbladen en partijperiodieken (meer dan 4.000 plaatselijke, nationale en internationale titels). De beschrijvingen hiervan zijn terug te vinden via de bibliotheekcatalogus.

Heel wat titels zijn gedigitaliseerd en op deze website volledig doorzoekbaar (zoekbalk op deze pagina). Het gaat hier concreet om

 • Achter de schermen. ’n Initiatief van het Schaduwkabinet (1988-1989)
 • Acties. Tweemaandelijks informatieblad van VSOA Groep II Parastatalen-Ministeries-Ontwikkelingssamenwerking (1988-2006)
 • Actions. Organe bimestriel d’information du SLFP Groupe II Parastataux-Ministères-Cooperation au Développement (1989-2004)
 • Affiches, Annonces et Avis divers de Courtrai (1812)*
 • Affiches, Annonces et Avis divers de Gand, département de l’Escaut (1811-1814)*
 • Agenda. Tijdschrift van het Willemsfonds Provinciaal Verbond Antwerpen (1984-2001)
 • Agenda. Tijdschrift van het Willemsfonds Provinciaal Verbond Limburg (1986-2008)
 • Aktief. Driemaandelijks tijdschrift van de Liberale Bonden van Gepensioneerden (1975-1982)
 • Ambtelijke Mededeelingen van de Liberale Partij (1945-1951)
 • Baes Kimpe (1857-1859)
 • België. Ons Vrije Vaderland (1939)
 • Berichtenblad (FELIM) (1988)
 • Besturen. Driemaandelijks tijdschrift van de Liberale Federatie van Plaatselijke Mandatarissen (1980-1986)
 • BIV News. Tijdschrift van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars (2011-2013)*
 • BK Magazine (2005)
 • Blauw. Open Vld Ledenblad (2008-2014)
 • Blauw Boeket. Tijdschrift van PVV/VLD-afdeling Gentbrugge-Ledeberg (1987-2000)
 • Blauw Boeketje Overijse (1985-1987)
 • Blauwdruk. Tijdschrift van LVSV Leuven (1989-2015)
 • Blauwdruk voor morgen (1985-2010)
 • Blauwzuur. Periodiek van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (1968-2018)
 • Bulletin de la Ligue de l’Enseignement (1872-1958)
 • Bulletin Officiel de la Ligue Nationale de Propagande Libérale (1901-1903)
 • Bulletin Officiel du Parti Libéral (1945-1951)
 • Bulletin van de Liberale Kring ter Beoefening der Maatschappelijke Wetenschappen en Werken (1892-1898)
 • Bulletin van LSCOP. Liberale Solidaristische Centrale voor Onderwijzend Personeel (1940)*
 • CLSB-actueel (1990-1999)
 • CLSB-reflex (1981-1989)
 • Clubblad van de supportersclub Leven en Laten Leven van de Koninklijke Liberale Fanfare ‘De XXXIV’ (1960-2010)*
 • Contactblad van de Liberale Vrouwen (1974-2018)
 • Contact. Maandelijks tijdschrift van het VSOA-Syndic (2001-2008)
 • Contact. Mensuel pour les affiliés du SLFP-Syndic (2001-2008)*
 • Cultureel blad. Ledenblad van Willemsfonds Tongeren (1989-1995)
 • Cultuurklanken (1977-1980)
 • De Ader. Driemaandelijks cultureel tijdschrift van Willemsfonds Aalst (1981-1999)
 • De Belleman (1987-1996)
 • De Blauwe Galm. Liberaal Kiesblad voor het arrondissement Brugge (1946)*
 • De Blauwe Vaan (1922-1966)
 • De Burgerkrant (1993-2004)
 • De Drie Brusselse Fondsen (1968-1976)
 • De Goedendag (1906-1913)
 • De Huidevetter (1998-2012)
 • De Kermiskrant (1998-2024)*
 • De Kluppel. Orgaan der Jonge Liberale Wacht Hanswyck-de-Bercht (1910)*
 • De Koolkapper. Maandblad van de Liberale Kring van Akkergem (1930-1934)
 • De LBG Courant (1983-2011)
 • De Lens. Maandblad van de studiekring Van Crombrugghe (1936-1939)*
 • De Liberale Mutualiteit. Driemaandelijks orgaan van de Nationale Bond der Liberale Mutualiteitsfederatiën van België (1952-1978)
 • De Progressisten-Kring (1875)
 • De Radikaal. Orgaan van de Vooruitstrevend Liberale Kring van het arrondissement Gent-Eeklo (1912-1914)*
 • De Roskam (1909-1911)
 • De Schakel (1966-1972)
 • De Schilder. Technisch blad voor Huisschilders-Decorateurs en Schilders-Behangers (1964)*
 • De Spiegel. Tijdschrift van Willemsfonds Heist-Duinbergen (1979-2006)
 • De Stad Eecloo (1890-1914)
 • De Uilebel. Tijdschrift van Willemsfonds Poperinge (1979-2022)
 • De Vrijheidsklok. Orgaan van het Onafhankelijkheidsfront voor Vlaams-Brabant en Limburg (1942)*
 • De Week (1909-1912)
 • De Weergalm. Orgaan der Liberale Vereniging Evere (1930)*
 • Demain Politique (1964-1968)
 • Der Liberale Gewerkschaftler. Zeitung der Allgemeinen Zentrale der Liberalen Gewerkschaften von Belgien (1953-1960)*
 • Diesterwegs Hulpkas (1914)
 • Doorzicht. Informatieblad van het Burgemeester Jan Van Rijswijckcentrum (1978-2018)
 • Echo. Tijdschrift van het Nationaal Verbond van de Liberale Jonge Mutualisten (1976-2003)
 • Eerst Vrij (1958)
 • Europa Terzake. Nieuwsbrief van Dirk Sterckx (1999-2011)
 • Eerst Vrijheid (1956-1958)
 • Felim Flash (1973-1974)
 • Felim-nieuws (1978-1991)
 • Feuille d’Affiches, Annonces et Avis divers de Courtrai (1812)*
 • Feuille d’Affiches, Annonces et Avis divers du Département de l’Escaut (1811)*
 • Fractie Magazine. Nieuwsbrief van de Gentse VLD fractie (2007-2022)
 • Fractieklap. Nieuwsbrief van de Gentse VLD fractie (2001-2002)
 • Geluk in ’t Werk (1927-1966)
 • Groei. Maandblad van het Willemsfonds (1934-1935)*
 • Helemaal Thuis. Magazine van Solidariteit voor het Gezin (2014-2019)*
 • Het Arbeidersblad (1893-1895)
 • Het Liberaal Raadslid. Periodiek blad van de nationale federatie der liberale provincie- en gemeenteraadsleden van België (1930-1949)*
 • Het Uilenblaadje. Infoblad Willemsfonds Torhout (1998-2011)
 • Het Vade-mecum van de PVV-gemeenteverkozenen (1971-1979)
 • Het Volksbelang (1867-2022)
 • Het Vrije Woord (1890)
 • Het weekblad van Yper en het arrondissement (1914)
 • Info. Maandelijks kaderblad van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (1969-1989)
 • Infoblad voor de activiteiten van de Willemsfondsafdelingen Gent en Gentbrugge (2004-2023)*
 • Infoblad Willemsfonds Tongeren (1997-2023)
 • Info-bulletin. Magazine de l’Union Nationale des Mutualités Libérales. Service d’Etude et de Documentation (1989-1992)
 • Info-bulletin. Tijdschrift van de Studie- en Documentatiedienst Landsbond van Liberale Mutualiteiten (1985-1992)
 • Info-VSOA (1984-1990)
 • Informations Sociales de Solidarité, Groupement Social Féminin Libéral (1948-1984)
 • IPI News. Bulletin d’information de l’Institut Professionel des Agents Immobiliers (2011-2013)*
 • Journal de Gand (1856-1923)*
 • Journal de Gand, Politique, Commercial et Littéraire (1815-1830)*
 • Journal du Commerce, de Politique et de Littérature (1814)*
 • Journal politique, commercial et littéraire (1814)*
 • Kindergeluk (1933-1940)
 • Kindergeluk, editie voor kinderen (1924-1932)
 • Kindergeluk, editie voor volwassenen (1924-1933)
 • Koerier der Koninklijke Maatschappij De Vereenigde Tael- en Kunstminnaers onder kenspreuk Vooruit (1962-2002)*
 • Koerier van het LVZ (2002-2019)
 • Kortweg. Driemaandelijks Tijdschrift voor het Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2001-2021)
 • Kruimels (1960-1974)
 • La Flandre Libérale (1874-1910)
 • La Flandre Libérale. Revue politique, littéraire et scientifique (1847-1849)
 • La Propagande Libérale (1869)
 • L’Appel (1914)
 • Le Cercle Progressiste (1874-1875)
 • Le Progrès. Journal de l’éducation populaire (1872)
 • L’Esprit Libéral (1929)*
 • Le Vade-mecum de l’Elu Communal PLP (1971-1979)
 • Les Cahiers Bleus. Revue Politique et Littéraire Belge (1925)*
 • Liberaal Jeugdoverleg (1993-2001)
 • Liberaal Leven. Maandblad der Liberale Partij (1959-1960)
 • Liberaal Reflex (1980-2000)
 • Liberaal Vlaams Archief (1956-1968)
 • Liberaal Weekblad van Sint-Amandsberg (1885-1888)
 • Liberale Mutualiteit. Ledenblad van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten (1970-2010)
 • Liberale Nieuwsbrief. Tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten van Evere (1991-2007)
 • Liberale partij. Tijdschrift voor informatie en documentering (1948, 1951)
 • Liberale Stem. Daden en Verwezenlijkingen van de Liberale Ministers (1957-1958)
 • Liberale Telex (1983-1992)
 • Liberalisme. Driemaandelijkse Publicatie van de Liberale Familie (1990-2001)
 • Liberalisme. Revue Trimestrielle de La Famille Libérale (1990-1997)
 • Libéralisme Mondial (1954-1957)
 • Librado. Maandblad van de Liberale Radio-omroep (1949)
 • Librado TV-Magazine (1981-1984)
 • Librement. Organe Trimestriel de la Jeunesse Syndicale Libérale (1973-1980)
 • Liever Thuis.Ledenblad van de vzw Liever thuis, vereniging van gebruikers en mantelzorgers (2012-2023)*
 • Lokale Rechtuit. Ledenblad van Willemsfonds afdeling Putte-Beerzel-Peulis-Grasheide (1983-2006)
 • LSW-Aktua (1980-1991)
 • LVV. Maandblad van Het Liberaal Vlaamsch Verbond (1922-1924)
 • Matobes. Toneeltijdschrift (1981-1993)
 • Memo. Ledenbrief van VLD Mechelen-Klein Brabant (1997-1998)
 • Neohumanisme (1936-2017)
 • Newsletter of the Mont Pèlerin Society (1972-1999)
 • Nieuwe Zichtjes. Informatieblad van Julius Hostekring Ronse (1967-2001)
 • Nieuwsbrief Herman De Croo Centrum (2005-2012)
 • Nieuwsbrief Stichting Herman De Croo (1990-2004)
 • Nieuwsbrief Willemsfonds Deurne (1981-2006)
 • Omzendbrief. Willemsfonds Algemeen Bestuur (1943-1977)
 • Onbegrensd. Tijdschrift van Liberale Mututaliteit – Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (2012-2023)
 • Ons Blad. Ledenblad van Open Vld Moerbeke (1970-2017)*
 • Ons Blad. Orgaan der Koninklijke Maatschappij Van Crombrugghe’s Genootschap (1977-1986)
 • Ons Blad. Orgaan van de Bond voor Ouderdomsgepensioneerden der Liberale Sociale Werken (1954-1960)
 • Ons Gedacht (1928)
 • Ons Woord. Maandblad van Kring Diesterweg (1952-1961)
 • Onze Strijd (1919-1925)
 • Onze Taal. Tijdschrift uitgegeven door het Taalminnende Genootschap van Antwerpse Atheneumstudenten, De Vlaamsche Kring (1888-1889)
 • Open Vld Magazine (2007)
 • Open-baar. Informatietijdschrift van Geert Versnick (2001-2016)
 • Op Nieuwe Wegen. Maandblad van de Liberale Associatie Gent (1937-1938)*
 • Parti Libéral. Bulletin périodique d’information et de documentation (1948, 1951)
 • Paters en Nonnen (1877)
 • Perspectief. Driemaandelijks tijdschrift van het Studiecentrum Prof. Dr. Herman Uyttersprot (1979-2010)
 • Plaatselijk informatieblad tram- en autobuspersoneel MIVG (1969-1981)
 • Présence Libérale. Actes et Réalisations des Ministres Libéraux (1957-1958)
 • PVV Bouwt. Tijdschrift van PVV Mechelen (1979-1988)
 • PVV-Flash. Tijdschrift van PVV-Kring 5de Wijk en Centrum (1973-1993)*
 • PVV Flitsen (1968-1970)
 • PVV Magazine (1975-1982)
 • PVV-nieuws Overijse (1984-1985)
 • PVV – Provincies en gemeenten. Maandelijks orgaan van het nationaal verbond der PVV-provincie en gemeentemandatarissen (1969)
 • PVV – Provincies en gemeenten. Tijdschrift van de federatie van gemeenteraadsleden en provincieraadsleden van de PVV (1965-1969)
 • Rechtuit. Contactblad voor leden en kaderleden van het Willemsfonds (1994-2023)
 • Rood-Kruis der Jeugd (1934)
 • Société Libérale pour l’étude des sciences et des oeuvres sociales (1892-1898)
 • Stoot. Tijdschrift voor en door Jongeren (1962-1964)
 • Sympathie. Tijdschrift van Willemsfonds Vilvoorde (1977-2001)
 • ’t Brugs Uiltje. Tijdschrift van Willemsfonds Brugge (1981-1987)
 • ’t Eekhoorntje. Tijdschrift van LVSV Leuven (1988-1989)
 • ’t Onze. Liberaal Volksgezind en Vooruitstrevend Weekblad (1910)*
 • ’t Snoer. Politieke humoristische krippeltjes in vers en proza door Elias (1908-1909)*
 • Telex. Tijdschrift van Willemsfonds Oostende (1978-2016)
 • The Mont Pèlerin Quarterly (1959-1962)
 • Tijdschrift van het Taalminnend Studentengenootschap ’t Zal Wel Gaan (1914-1976)*
 • Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek (1985-2010)
 • U en wij in Groot-Lochristi (1972-2002)
 • Uil. Trimestrieel van het Willemsfonds Aartselaar (1976-1986)
 • Vie Libérale. Publication Mensuelle du Parti Libéral (1959-1960)
 • VLD Kaderblad (1996-1999)
 • VLD-ledenbrief. Tijdschrift van VLD Mechelen (1994-1997)
 • VLD Magazine (2006)
 • VLD Telex (1992-1996)
 • Volkenbond. Tijdschrift van de Belgische Vereniging voor de Volkenbond (1935-1937)*
 • Voor Taal en Vrijheid (1922-1929)
 • Vooruitgang (1976-1990)
 • Vrij (1947-1958)
 • Vrij Limburg (1911-1962)
 • Vrij. Maandblad van de PVV (1982-1992)
 • Vrijheidsliefde (1933-1968)
 • Vrijuit. Trimestrieel Kontaktblad van de Liberale Syndicale Jeugd (1973-1980)
 • Wijze Willem. Tijdschrift van Willemsfonds Oostende (2017-2024)*
 • Willems-fonds. Tijdschrift van Willemsfonds Brussel (1881-1883)
 • Wilt Van Gheeste. Informatieblad van Willemsfonds Koekelaere (1992-1997)
 • World Liberalism (1951-1957)

* toegevoegd in 2024

In de toekomst wordt dit verder aangevuld.

In samenwerking met het Stadsarchief van Diksmuide zijn ook volgende liberale kranten doorzoekbaar op deze website:

 • Het Weekblad van Dixmude (1845-1879)
 • De Dixmudenaar (1880-1930)

Bovendien kan er ook nog een selectie van door Liberas bewaarde digitale nieuwsbrieven doorzocht worden:

 • A Liberal World, digitale nieuwsbrief van Prometheus en Centre Jean Gol (2008-2009)
 • ArroGeEkje, digitale nieuwsbrief van Jong Vld Gent-Eeklo (2003-2006)
 • Berchems Blauw, digitale nieuwsbrief van Open Vld Sint-Agatha-Berchem (2007-2009)
 • Brussels Blauw, digitale nieuwsbrief van Open Vld Brussel (2005-2012)
 • Brussels Blauw, nieuwsbrief van Open Vld Brussel (2005-2007)
 • De Blauwe Gans, digitale nieuwsbrief van Open Vld Ganshoren (2005-2009)
 • De Glabbekenaar, digitale nieuwsbrief van Open Vld Glabbeek (2006)
 • De Jetse Spiegel, digitale nieuwsbrief van Open Vld Jette (2005-2008)
 • De Koerier, digitale nieuwsbrief van LVZ (2006-2008)
 • De Vrije Brusselaar, tijdschrift van Open Vld Brussel Stad (2005-2010)
 • Digitale nieuwsbrief van ACLVB (2006-2008)
 • Digitale nieuwsbrief van ACLVB-Jongeren (2012)
 • Digitale nieuwsbrief van Alexander De Croo als voorzitter van Open Vld (2011-2012)
 • Digitale nieuwsbrief van Bart Somers (2005-2012)
 • Digitale nieuwsbrief van Bart Somers als voorzitter van Open Vld (2007-2009)
 • Digitale nieuwsbrief van Bart Tommelein (2004-2022)
 • Digitale nieuwsbrief van Centrum Herman De Croo (2020-2021)
 • Digitale nieuwsbrief van CGSLB (2004-2008)
 • Digitale nieuwsbrief van Consulta (2009-2011)
 • Digitale nieuwsbrief van Egbert Lachaert als voorzitter van Open Vld (2020-2022)
 • Digitale nieuwsbrief van ELDR (2005-2010)
 • Digitale nieuwsbrief van Els Ampe (2012-2020)
 • Digitale nieuwsbrief van Fondazione Luigi Einaudi (2017-2022)
 • Digitale nieuwsbrief van Friedrich Naumann Stiftung (2018-2022)
 • Digitale nieuwsbrief van Gentse Open Vld-fractie (2007)
 • Digitale nieuwsbrief van Guy Verhofstadt (2007)
 • Digitale nieuwsbrief van Gwendoline Rutten als voorzitter van Open Vld (2013-2019)
 • Digitale nieuwsbrief van Hilde Vautmans (2005-2022)
 • Digitale nieuwsbrief van Jong Vld (2001-2011)
 • Digitale nieuwsbrief van Jong Vld Gent (2007-2011)
 • Digitale nieuwsbrief van Landsbond van Liberale Mutualiteiten (2011-2022)
 • Digitale nieuwsbrief van Liberal International (2005-2021)
 • Digitale nieuwsbrief van Liberale Vrouwen (2005-2016)
 • Digitale nieuwsbrief van Liberales (2002-2022)
 • Digitale nieuwsbrief van Lidas (1999-2000)
 • Digitale nieuwsbrief van Ludwig von Mises Institut (2017-2019)
 • Digitale nieuwsbrief van LVSV-Gent (2003-2007)
 • Digitale nieuwsbrief van LVSV-Leuven (2007-2017)
 • Digitale nieuwsbrief van LVV (2007-2012)
 • Digitale nieuwsbrief van LVZ (2008-2021)
 • Digitale nieuwsbrief van Lydia Peeters (2016-2022)
 • Digitale nieuwsbrief van Marino Keulen (2016-2021)
 • Digitale Nieuwsbrief van Mont Pèlerin Society (2018-2019)
 • Digitale nieuwsbrief van National Democratic Institute (2017-2019)
 • Digitale nieuwsbrief van Nova Civitas (2003-2008)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Anderlecht (2006-2008)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Elsene (2005-2008)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Gent-Centrum (2010-2013)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Heusden-Zolder (2007)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Kapellen (2006-2022)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Koekelberg (2006-2008)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Koksijde (2008-2012)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Lommel (2004-2006)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Mechelen (2006-2008)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Merelbeke (2010-2013)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Merksem (2004-2005)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Oudergem (2006)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld provincie Antwerpen (2007-2012)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld regio Middenkust-Polder-Hinterland (2007)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Sint-Niklaas (2009-2020)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Sint-Pieters-Woluwe (2005-2006)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Ukkel (2007-2010)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Vorst (2005)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Vrouwen (2010-2018)
 • Digitale nieuwsbrief van Open Vld Zoersel (2007-2016)
 • Digitale nieuwsbrief van Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (2006-2018)
 • Digitale nieuwsbrief van Patrick Dewael (2006-2017)
 • Digitale nieuwsbrief van Sociumi (2006-2010)
 • Digitale nieuwsbrief van Straal vzw (2014-2015)
 • Digitale nieuwsbrief van Sven Gatz (2002-2008)
 • Digitale nieuwsbrief van Vief/LBV (2005-2022)
 • Digitale nieuwsbrief van VLD Antwerpen (2002)
 • Digitale nieuwsbrief van VLD/Open Vld (2000-2021)
 • Digitale nieuwsbrief van Willemsfonds (2009-2017)
 • Digitale nieuwsbrief van Willemsfonds Oostende (2007-2016)
 • Digitale nieuwsbrief van Willemsfonds Provinciaal Verbond West-Vlaanderen (2017)
 • Emanuel Hiel Tijdingen, digitale nieuwsbrief van Willemsfonds Schaarbeek-Evere (2013)
 • Infoblad, digitale nieuwsbrief van Willemsfonds Tongeren (2006)
 • Kafka-Nieuwsbrief, digitale nieuwsbrief van Vincent Van Quickenborne (2006-2007)
 • LVZ-advies, digitale nieuwsbrief van LVZ (2008-2014)
 • Onbegrensd, digitale nieuwsbrief van Liberale Vereniging van Personen met een Handicap (2012-2022)
 • Open Stad, digitale nieuwsbrief van Open Vld Evere (2005-2008)
 • ’t Bannierken, digitale nieuwsbrief van Jong Vld Aalst (2004)
 • ’t Blauw Weekblad, digitale nieuwsbrief van Open Vld Middelkerke (2017)
 • Tussen Jacht & Broebelaar, digitale nieuwsbrief van Open Vld Etterbeek (2005-2008)
 • VCG NF, digitale nieuwsbrief van Van Crombrugghe’s Genootschap (2009-2022)
 • Vrij Schaarbeek, digitale nieuwsbrief van Open Vld Schaarbeek (2006)
 • Vrij Verteld, digitale nieuwsbrief van Open Vld provincie Limburg (2013-2018)