Menu

Zoektips

Zoektips

Wat kan ik zoeken?

De catalogus op liberas.eu is online doorzoekbaar en bevat beschrijvingen van de geregistreerde archieven, boeken, periodieke titels, foto’s, andere iconografische stukken en objecten in de collectie van Liberas. Er worden permanent nieuwe beschrijvingen toegevoegd. Een deel van de collectie kan onmiddellijk digitaal, van thuis uit, bekeken worden. Daarvoor hoeft u dus niet meer naar de leeszaal te komen.

Hoe kan ik zoeken?

Voor algemene zoekopdrachten kan u de zoekbalk op de startpagina van liberas.eu gebruiken. Klik op ‘uitgebreid zoeken’ voor het zoeken in specifieke velden, voor gecombineerde zoekopdrachten of voor het zoeken binnen één of meerdere onderdelen van de catalogus (Bibliotheek, Archief, Beeldbank, Gedrukte bronnen). Naargelang de gekozen onderdelen van de catalogus kunnen de doorzoekbare velden verschillen. Bij het aanvinken van de optie ‘Zoeken met spellingsvarianten’ levert de zoekopdracht ook resultaten die wat betreft spelling lijken op de ingevoerde zoekterm.

Onderstaande jokertekens kunnen u helpen om de zoekresultaten te verbeteren:

  • Plus en min: zoeken met + (term moet aanwezig zijn) of – (term mag niet voorkomen).
  • Aanhalingstekens: zoeken met “ “, voor een precieze woordcombinatie (bijvoorbeeld “Partij voor Vrijheid en Vooruitgang”, “Victor de Laveleye” of “Theatergroep Vooruit”).
  • Asterisk: een * in de zoekvraag vervangt een of meer tekens. Comit* zal dan bijvoorbeeld zowel zoeken op Comité als Comiteit. Het gebruik van * is ook belangrijk bij samengestelde woorden: bij zoeken op Sinterklaas verschijnt Sinterklaasfeest niet in de zoekresultaten, bij zoeken op Sinterklaas* wel.
  • Vraagteken: een ? in de zoekvraag vervangt een enkel teken. Bij het intikken van A?rschot worden Aarschot en Aerschot gevonden.

Hou er bij het zoeken in de catalogus ook rekening mee dat niet alle beschreven stukken Nederlandstalig zijn. Bij zoeken op titels, beschrijvingen die citaten bevatten en op full text kunnen zoektermen in het Frans, Engels en Duits extra zoekresultaten opleveren.

De zoekresultaten worden momenteel standaard chronologisch gerangschikt (oudste eerst), en niet op relevantie. De sortering kan worden aangepast (op relevantie, datering en titel, zowel op- als afgaand) of verder worden gefilterd (onder andere op type bron, op plaats en periode) aan de hand van het menu aan de rechterkant van het scherm. De sortering op relevantie wordt binnenkort verder verfijnd.

Zoeken in Archief

Alle op Liberas bewaarde archieven beschikken over een basisbeschrijving, met onder andere de naam van het archief, de datering, de omvang, een korte inhoudsbeschrijving en informatie over de archiefvormer, de archieftoegangen en de raadpleegbaarheidsvoorwaarden. Voor de geïnventariseerde archieven is ook de inventaris opgenomen (in pdf en voor steeds meer inventarissen ook via een openklikbare boomstructuur). Stukken uit een archief die via de beeldbank beschreven zijn, vindt u onderaan de pagina bij ‘beelddocumenten’ (bij het aanklikken van bijvoorbeeld ‘foto’ worden alle foto’s uit dit archief – voor zover ze al in de beeldbank opgenomen zijn – weergegeven).

Een zoekopdracht uitvoeren kan binnen het onderdeel archief over de hele archiefmodule of binnen ‘archieven’ of ‘archiefbestanddelen’. Bij zoeken op archieven worden de basisbeschrijvingen van de archieven doorzocht én de daaraan gekoppelde inventarissen in pdf-vorm. Bij zoeken op archiefbestanddelen worden enkel de beschrijvingen uit inventarissen doorzocht die reeds in de databank ingevoerd zijn (momenteel +/- de helft van de beschreven archiefcollectie).

Naast het vrij zoeken kan u ook navigeren doorheen het archievenoverzicht, dat zowel bestaat uit een thematische als uit een geografische boomstructuur. Dit is de efficiëntste weg om bijvoorbeeld alle op Liberas bewaarde archieven van toneelverenigingen terug te vinden, of alle archieven uit een bepaalde gemeente.

Hou er bij het zoeken in de archiefmodule en in pdf-inventarissen rekening mee dat de meeste archieven op dossier- en reeksniveau en dus niet op stukniveau beschreven zijn. Zoeken op een bepaalde naam levert dus niet alle archiefstukken op waar die naam in voorkomt. Dossiers worden bijvoorbeeld standaard als geheel beschreven, briefwisseling dikwijls per jaar.

Meer informatie over welke archieven zich in de collectie van Liberas bevinden, vindt u hier.

Zoeken in Bibliotheek

De bibliotheekcatalogus bevat alle boeken, brochures, tijdschriften en kranten die in de bibliotheek van Liberas opgenomen zijn. Wanneer u een zoekterm ingeeft in de bibliotheekmodule worden de bibliografische beschrijvingsvelden doorzocht (auteurs, titel enz.) en vervolgens worden de treffers als zoekresultaat weergegeven. Alleen indien er reeds een digitale versie van het werk in pdf-versie gekoppeld is (bijvoorbeeld bij werken die via scan-on-demand gedigitaliseerd werden), wordt er ook full tekst gezocht. Voor die gevallen vindt u als zoekresultaat niet alleen de treffers in de velden auteur, titel, … maar ook de items waarbij uw zoekterm voorkomt in de volledige tekst. Het aanbod is hier nog beperkt.

Zoeken in Beeldbank

De beeldbank bevat onder andere foto’s, affiches, vlaggen, medailles, diploma’s, objecten, postkaarten en porseleinkaarten. Bij een zoekopdracht worden de ingevoerde beschrijvingsvelden doorzocht. Bij affiches, medailles en diploma’s wordt ook (een deel van) de tekst op de stukken doorzocht. Voor de meeste categorieën zijn alle collectiestukken (uitgezonderd de recentste aanwinsten) beschreven. De medewerkers van Liberas zijn nog volop aan het werk aan de invoer van fotobeschrijvingen. Enkel de beschreven foto’s zijn doorzoekbaar via de beeldbank (begin 2020 is zowat een vijfde van de totale fotocollectie beschreven). Aarzel dus niet om uw zoekvraag voor te leggen via info@liberas.eu.

Zoeken in Gedrukte bronnen

De module Gedrukte bronnen bevat enkel de gedigitaliseerde kranten en periodieken, waarvan u een overzicht vindt op deze pagina. Deze gescande publicaties zijn full-text doorzoekbaar.

Hoe kan ik de gevonden resultaten raadplegen?

Een klein deel van de collectie is onmiddellijk online raadpleegbaar, waaronder een selectie archiefstukken, het grootste deel van de beeldbank en de kranten in de sectie gedrukte bronnen. Andere stukken kunnen, indien geen beperkingen gelden, geraadpleegd worden in de leeszaal. Zowel archief- als bibliotheekmateriaal wordt bij voorkeur op voorhand via e-mail aangevraagd.

Leeszaalreglement / beleid rond raadpleegbaarheid van archieven / info leeszaal